همه مان بارها آنها را دیده ایم. بر سر چهارراه ها، در راهروهای مترو و در گوشه ی هر کوچه و خیابان. کودکان دستفروشی را می بینیم و از کنارشان رد می شویم که چه به آنها کمک کنیم، چه از آنها فال و دستمال بخریم، چه این که این کارها را نکنیم و تنها از کنارشان رد شویم، به این فکر می کنیم که چرا به جای این که از تعداد این کودکان کم شود، روز به روز به تعدادشان اضافه می شود.
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، پیمان نامه جهانی حقوق کودک، کار افراد زیر ۱۸ سال را ممنوع کرده است و این در حالی است که سن اشتغال برای کودکان کشورمان نامشخص است و شرایط نابسامان اقتصادی سبب شده است که کودکان وارد بازار کار شوند.
از سوی دیگر، با این که روز به روز، به تعداد سازمان های مردم نهاد که در این زمینه فعالیت می کنند اضافه می شود، اما به نظر می رسد برای رسیدگی ریشه ای به این قضیه، همکاری سازمان های دولتی هم لازم است؛ اگرچه حتی هنوز درست مشخص نیست کدام نهاد قرار است مسئولیت رسیدگی به وضعیت کودکان و نوجوانانی را به عهده داشته باشد که به جای این که پشت نیمکت های مدرسه یا مشغول درس خواندن در خانه باشند، برای امرار معاش در کوچه و خیابانند.
حالا اما خبر می رسد که قرار است نگاه جدی تری به این قضیه پیش بیاید و شورایی که برای ساماندهی آنها وجود داشته اما ۸ سال بوده که تشکیل نمی شده، دوباره تشکیل شود.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دیروز خبر داده که جلسه ساماندهی کودکان خیابانی موضوع مصوبه هیئت وزیران(سال ۱۳۸۴)، پس از ۸ سال تعطیلی فردا برگزار می شود.
دکتر علی ربیعی در گفت وگو با مهر با بیان این که پدیده کودکان خیابانی به موضوعی هشداردهنده در سطح جهان تبدیل شده است و همه کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه با این معضل مواجه هستند، گفت: موضوع کودکان خیابانی در ایران هم موضوعی با اهمیت است و همانگونه که در برنامه های ارائه شده اینجانب به مجلس هم اشاره شده بود یکی از مشکلات نظام کنونی رفاه اجتماعی کشور عدم هماهنگی بین سازمانهای ارائه کننده خدمات حمایتی و آسیبهای اجتماعی است.
او در ادامه گفته است: بر این اساس معاونت رفاه اجتماعی وزارتخانه تشکیل جلسه ساماندهی کودکان خیابانی را در اولویت کاری خود قرار داده است و اولین جلسه این شورا فردا(امروز) برگزار خواهد شد.
ربیعی با اشاره به این که تلاش برای کاهش آسیبهای اجتماعی و ارتقای کیفیت زندگی گروههای آسیب پذیر از جمله راهبردهای اصلی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است، تاکید کرد: بر این اساس ضمن توجه به برنامه های اجتماع محور منطقه ای و ملی، استفاده از نظریات و مشورتهای نخبگان و بهره گیری از توان آموزشی و فرهنگ سازی نهادهای عمومی و رسانه های جمعی همراه با تقویت تشکلهای مردم نهاد و توسعه برنامه های مبتنی بر هویت ملی و دینی مد نظراین وزارتخانه خواهد بود.
حالا، هم کودکانی که درگیر این موضوع هستند و بنا بر شرایط و فشارهای خانوادگی و اقتصادی مجبورند در گرما و سرما و روز و شب در خیابان باشند و هم فعالان حوزه کودکان و کسانی که برای این قضیه نگران و دلسوزند، منتظرند ببینند برگزاری اینگونه جلسات می تواند می تواند نتیجه ملموس و موثری در وضعیت زندگی این کودکان داشته باشد یا این که صرفا جزو یک روند کاری حساب شده و به چند اظهارنظر و تصمیماتی روی کاغذ محدود می شود.