به گزارش ملت ایران به نقل از مرکز لرزه نگاری موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران؛ زمان این زمین لرزه ساعت ۰۷:۱۶: ۰۴.۲ با قدرت ۲.۶ ریشتر در " فیروزکوه " تهران ثبت شده است.