به گزارش ملت ایران، ضیاء هاشمی معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت علوم در نشست خبری خود از تدوین منشور دانشجویی برای آشنا شدن دانشجویان با حقوق خود خبر داد.
وی گفت: منشور حقوق دانشجویان به منظور بهره مندی دانشجویان و استادان از حداکثر حقوق خود تدوین می شود تا هر دانشجویی احساس کرد حقی از وی ضایع شده از آن دفاع کند و هر دانشجو در بدو ورود به دانشگاه بداند از چه حق و حقوقی برخوردار است و از چه مسیرهای قانونی می تواند به حق خود برسد. تدوین منشور حقوق دانشجویی مشارکت و اعتماد دانشجویان و اساتید را هم افزایش می دهد.
او ادامه داد: پیش نویس این منشور ظرف چند ماه آینده به متولیان قانونی ارجاع داده می شود.
مهمترین اظهارات وی در جدول زیر آمده است:
موضوع شرح اظهار نظر
گسترش فعالیت های دانشجویی • ما فعالیت دانشجویی را یک ضرورت در دانشگاه می دانیم؛ معتقدم دانشگاهی که فقط کلاس درس برگزار می کند دانشگاه نیست بلکه آموزشگاه است.
• باید به سمتی حرکت کرد که استادان و دانشجویان در دانشگاه تحرک بیشتری داشته باشند و بستر افزایش مشارکت و ارتقای فعالیت این افراد را در دانشگاه ها افزایش دهیم.
• شعارمان در وزارت علوم مشارکت، نشاط و امید است که همه این موارد به افزایش امید در بین دانشجویان و استادان کمک می کند.
• رویکرد ما در معاونت فرهنگی وزارت علوم نهادینه سازی گفتگو، تعامل آرا و تضارب افکار است. نگاه و رویکردمان ایجابی است نه سلبی و جریان دانشجویی باید حرکت رو به جلو داشته باشد. در این باره نیز باید به تشکل ها و دانشجویان اعتماد کرد هرچند تفاوت دیدگاه ها را احترام گذاشته و مغتنم می شماریم.
• تشکل های دانشجویی باید در دانشگاه فعالیت داشته باشند و نباید با دانشجویان برخورد سلبی شود، البته در صورت لزوم با دانشجویان طبق قانون رفتار می شود اما اگر لازم باشد در قانون هم بازنگری و تغییراتی در صورت لزوم ایجاد می کنیم.
کرسی های آزاد اندیشی
• آن چه تا کنون در دانشگاه ها توسط مدیران قبلی اتفاق افتاده از نظر کمی بسیار قابل توجه است اما باید کیفیت را افزایش داد. هر چند از تلاش های دوستان قبلی تشکر می کنیم اما در این زمینه لازم است تلاش های بیشتری صورت گیرد.
• در کرسی های آزاداندیشی باید تولید ایده تقویت شود، بر تنوع موضوعات و ایجاد این کرسی ها در تمام دانشگاه های کوچک و بزرگ و همه رشته ها تاکید کرد.
تفکیک جنسیتی در دانشگاهها • دانشگاه تک جنسیتی در همه دنیا وجود دارد و این دانشگاه ها به شکل داوطلبانه در تمام دانشگاه های دولتی، غیردولتی و حتی تازه تاسیس راه اندازی می شود. ما در این زمینه قانون وجود دارد و در حوزه های مختلف طبق قانون در این زمینه عمل می کنیم.
• تفکیک جنسیتی به صورت داوطلبانه می تواند در دانشگاه ها صورت بگیرد و حتی مورد استقبال هم قرار می گیرد.
• ما گمان می کنیم فضاهای دانشگاه های ما از اخلاقی ترین فضاها در کشور به شمار می آیند و حفظ آداب و موازین شرعی در این زمینه یک اصل به شمار می آید.
سیاست تغییر مدیران • تغییر مدیران یک ضرورت نیست بلکه ابزار است. ترجیح ما به تغییر نیست ولی در صورت ضرورت با کسانی کار می کنیم که همدلی لازم را داشته باشند.
• وقتی دولت جدید آمده است و شعارهای جدید را می بینیم پس مطالبات جدید هم روی کار می آید و من تا کنون با بسیاری از مطالبات که بر حق هم هست مواجه شده ام.
• حوزه فرهنگی آموزش عالی با وضعیت مطلوب فاصله دارد و لازم است به سمت وضعیت مطلوب حرکت کرد و توقع این است که همکاران در این جهت تلاش کنند.
جشنواره فارابی • جشنواره فارابی به دلیل بدهی مالی و برخی ناهماهنگی ها به تاخیر افتاد اما بدون شک برگزار خواهد شد.
• تا دو هفته آینده توسط پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی در این زمینه اطلاع رسانی صورت می گیرد.
نشریات دانشجویی • من عضو نظارت بر نشریات بودم، نشریات دانشجویی از بهترین ابزارهای تقویت توانمندی دانشجویان کشور است و گمان نمی کنم هر نشریه ای که بسته شود به پیکر دانشگاه ضربه ای وارد می کند همچنین بر این باورم از نگاه امنیتی در دانشگاه ها پرهیز شود.