به گزارشملت ایرانو به نقل از سایت پلیس سرهنگ رضا سلبی، رئیس مرکز کنترل ترافیک وضعیت جوی جاده های کشور را آرام و ترافیک آنرا روان عنوان کرد و محدودیت ترافیکی جاده های کشور برای آخر هفته را به شرح زیر اعلام کرد:
تردد موتورسیکلت از ساعت ۱۲ ظهر روز چهارشنبه تا ساعت ۲۴ روز جمعه از محورهای کرج - چالوس، هراز، فیروزکوه و محور تهران - سمنان - مشهد و بالعکس ممنوع است.
تردد انواع تریلر و کامیون از محور کرج - چالوس، هراز کماکان ممنوع خواهد بود.
تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت ۱۴:۳۰ روز جمعه تا ساعت ۲۴ روز جمعه از کرج به سمت مرزن آباد ممنوع بوده و با اعلام مأمورین پلیس راه در محل تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت ۱۷:۳۰ روز جمعه تا ساعت ۲۴ روز جمعه از ۱۵ کیلومتری بالای مرزن آباد(دزبن) به سمت کرج بصورتیکطرفه خواهد بود.
تردد کلیه کامیون ها و کامیونت ها به استثنای حاملین موادسوختی و فاسد شدنی از ساعت ۱۲ تا ۲۴ روز چهارشنبه و همچنین از ساعت ۶ تا ۲۴ روزهای پنجشنبه و جمعه از محور هراز ممنوع است.
تردد کلیه تریلرها به استثنای حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت ۶ تا ۲۴ روز جمعه از تهران به قائمشهر و بالعکس ممنوع است.
همچنین تردد کلیه تریلرها و کامیون ها به استثنای حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت ۱۶ تا ساعت ۲۰ روزهای پنجشنبه و جمعه از محور زاهدان - زابل و بالعکس ممنوع است.