به گزارشملت ایرانبه نقل از سایت سازمان حج، از روز چهارشنبه ۶ آذر ثبت نام زائران حج در ۱۸ استان کشور آغاز می شود و در روز ۷ آذر نیز از متقاضیان ۱۰ استان دیگر دعوت به عملمیآید و در روز جمعه ۸ آذر ماه ثبت نام در استان های تهران، قم، قزوین و البرز آغاز می شود.
حداقل نرخ عمره یک میلیون و ۷۰۰ هزار تومان و حداکثر دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان است. در حالی است که سال گذشته هزینه عمره حداقل ۲ میلیون و ۱۵۷ هزار تومان و حداکثر ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بوده است.
در عمره امسال شش گروه قیمتی بر اساس درجه بندی هتلها تعیین شد که زائران در سه دوره نوروز، ماه های رجب، شعبان و رمضان و همچنین ایام عادی به عمره اعزام می شوند که این گروه ها هر کدام هزینه متفاوتی دارند.
عمره امسال نسبت به سال قبل در مرحله اول که مربوط به گروههای عادی است، ۱۵.۶ درصد کاهش قیمت خواهیم داشت این در حالی است در عمره ۹۱ نسبت به سال ۹۰،۳۶ درصد با افزایش قیمت روبرو بوده است.
در ماههای رجب، شعبان و رمضان نیز هزینه عمره با توجه به افزایش روزهای عمره که ۱۵ و ۲۱ روز است، ۱۱ درصد کاهش خواهد داشت و این در حالی است که در عمره ۹۱ نسبت به ۹۰،۳۳ درصد با افزایش قیمت روبرو بوده است..
اعزام زائران ۴۰ روز زودتر
همچنین اعزام زائران امسال تا ۱۰ روز دیگر قطعی می شود و بر اساس برنامه ریزی های انجام شده و عدم وجود مشکلات اولین پرواز از ۱۵ صفر آغاز خواهد شد و با این وجود عمره امسال ۴۰ روز زودتر از سال قبل شروع خواهد شد. و در نتیجه ۶۵درصد به ظرفیت امسال افزوده شده است.