اما این طرح مخالفان و مدافعان جدی دارد، عده ای می گویند که جلوگیری از تردد خودروهای شخصی نقض کردن حقوق مالکیت است، و البته عده دیگری هم معتقدند که برای خروج از وضعیت بحرانی آلودگی هوا باید به بعضی قوانین تن داد.
نظر شما در این مورد چیست؟ نظر خود را در قالب کامنت برای ما بگذارید.