به گزارش سرویس اجتماعیملت ایران، کارشناسان برجسته بهداشت عمومی در انگلیس از نخست وزیر خواسته اند تا سن قانونی برای برقراری رابطه جنسی را به ۱۵ سالگی کاهش دهند.

پروفسور جان اشتون از دانشکده بهداشت عمومی گفته است که این کار باعثمی شود تا افراد ۱۵ ساله راحت تر بتوانند برای گرفتن مشاوره سلامت جنسی اقدام کنند.

آقای اشتون که با نشریه ساندی تایمز مصاحبه می کرد، خواستار یک بحثملی درباره این مسئله شد.

در همین حال، موسسات مختلف در انگلیس اعلام کردند که قبل از هرگونه بحثدر مورد این موضوع، باید شواهد و مدارک کافی پیرامون این ادعای پروفسور اشتون ارائه شود.

آقای اشتون همچنین گفته است که جامعه در مورد زمان مجاز شدن سکس، پیام هایی اشتباه ارسال می کند.

ارقام رسمی در انگلیس نشان می دهد که یک سوم نوجوانان قبل از رسیدن به ۱۶ سالگی، رابطه جنسی داشته اند. گفتنی است هم اینک سن مجاز برای برقراری رابطه جنسی، ۱۶ سالگی است.

پروفسور اشتون اعتقاد دارد که اگر این سن یک سال پایین تر بیاید، نوجوانان ۱۴ ساله یا کمتر، تا حدودی از برقراری رابطه مصون می مانند.

وی اضافه کرد: " ما در این مقطع به بحثو تبادل نظر نیازمندیم. امروز زمانی است که بزرگ تر ها باید صحبت در مورد این وضعیت را آغاز کنند تا فشار زیادی را که به کودکان و افراد جوان وارد شده را جبران کنند "