به گزارش ملت ایران به نقل از سایت پلیس راه،شرایط جوی به گونه ای بود که برخی جاده ها از جمله جاده استان های شمال کشور اغلب بارانی و لغزنده بود از این رو پلیس راه هشدارهایی برای رانندگان داشت که با احتیاط رانندگی کنند. با این وجود در ۲۴ ساعت گذشته گزارش هایی از تصادف های جاده ای داشتیم.
پلیس راه علل این تصادف ها را اعلام کرد. بی توجهی به جلو ۳۲ درصد، تخطی از سرعت مطمئنه ۲۸ درصد، انحراف به چپ ۱۷ درصد، خستگی و خواب آلودگی ۷ درصد و عدم رعایت حق تقدم ۱۰ درصد علل تصادفات را به خود اختصاص داده است.