به گزارش سرویس اجتماعی ملت ایران، بر اساس یک نظرسنجی از کارشناسان جنسیتی، در حال حاضر مصر بدترین کشور در حوزه حقوق زنان است.

این مطالعه نشان داده است که آزار و اذیت جنسی، نرخ بالای ختنه زنان و رشد گروههای افراطی اسلامی، از جمله عواملی موثر در این نظرسنجی بوده اند.

در این نظرسنجی از کارشناسان خواسته شده بود تا به ارزیابی عوامل مختلفی مانند خشونت علیه زنان، حقوق باروری، درمان زنان در خانواده و نقش زنان در سیاست و اقتصاد را مورد بررسی قرار دهند.

این نظرسنجی که توسط بنیاد تامسون انجام شده است، جزایر کومور را در بهترین کشور از لحاط رعایت حقوق زنان دسته بندی کرده است.

عراق پس از مصر در رتبه دوم بدترین کشور ها در حوزه حقوق زنان است و پس از آن عربستان سعودی، سوریه و یمن به ترتیب در رتبه های سوم تا پنجم جای گرفته اند.

این سومین مطالعه سالانه این بنیاد با تمرکز بر حقوق زنان پس از انقلاب کشور های عربی در سال ۲۰۱۱ است.

جزایر کومور که در آن زنان ۲۰ درصد کابینه را دراختیار دارند در رتبه اول بهترین کشورها قرار دارد و کشور های عمان، کویت، اردن و قطر در مقام های بعدی هستند.

در میان ۲۲ کشور عربی که در این نظر سنجی مورد مطالعه قرار گرفتند، افزایش قاچاق انسان و قوانین تبعیض آمیز باعثشده که مصر بدترین کشور در رعایت حقوق زنان تلقی شود. فعالان حقوق زنان می گویند که در بخش هایی از روستاهای اطراف قاهره، قاچاق زنان و ازدواج اجباری بخش عمده ای از فعالیت های اقتصادی این منطقه را شامل می شود. با این حال از آزار و اذیت جنسی به عنوان عامل اصلی در این نظرسنجی یاد شده است.

در گزارش سازمان ملل متحد در ماه آوریل ذکر شده بود که ۹۹.۳٪ از زنان و دختران در مصر مورد آزار و اذیت جنسی قرار گرفته اند.