یک متخصص و جراح چشم در خصوص کودکان مبتلا به بیماری های چشمی گفت: کودکان بیشتر در معرض تنبلی چشم قرار دارند در صورتی که اگر با امکانات و تکنولوژی جدید زودتر برای معاینات چشم خود به چشم پزشک مراجعه کنند کمتر به این بیماری مبتلا می شوند.

دکتر محسن جان قربانی در گفت وگو با ایسنا، با بیان اینکه افراد در گروه های سنی مختلف در معرض مواجه با بیماری های چشمی مختلفی قرار دارند، اظهار داشت: افراد مسن مبتلا به بیماری دیابت از جمله گروه هایی هستند که بیشتر با ناراحتی ها و ضایعات چشمی مواجه می شوند. وی در ادامه در خصوص بروز تنبلی چشم در کودکان، اظهار داشت: کودکان مبتلا به تنبلی چشم از دید طبیعی کافی برخوردار نیستند البته تنبلی در یک چشم شایع تر است.

دکتر جان قربانی با بیان اینکه ظهور یک سری از بیماری های چشمی در کودکان ارثی است، خاطرنشان کرد: در صورتی که علت بروز ضایعات چشمی در کودکان ارثی باشد، در این صورت خیلی کم می توان اقدامات پیشگیرانه را برای این دسته از کودکان به کار بست اما در غیر این صورت می توان با مراجعه به موقع و استفاده از عینک آن را اصلاح کرد.

وی درمان تنبلی چشم در کودکان را قبل از پنج سالگی تاثیرگذارتر دانست و گفت: در صورت عدم درمان تنبلی چشم این بیماری ادامه می یابد و چشم قابلیت ترمیم خود را از دست می دهد. بنابراین با مراجعه به موقع کودک به متخصصین می توان نسبت به درمان تنبلی چشم اقدام کرد.