معاون خدمات اجتماعی سازمان رفاه و مشارکت های اجتماعی شهرداری تهران، از کاهش سن زنان کارتن خواب در پایتخت خبر داد.

«رضا جهانگیری فرد» با بیان اینکه اطلاع دقیقی از سن دقیق زنان کارتن خواب در شهر تهران در دست ندارم، اظهار کرد: زمانی در هشت سال گذشته عمده آمار زنان بی خانمان و کارتن خواب شهر تهران به زنان سالمند تعلق داشت اما این روز ها شاهد حضور زنان جوان هستیم.

علت اصلی افزایش تعداد کارتن خواب های زن در شهر تهران اعتیاد است. زنان زود تر از مردان در برابر اعتیاد ضربه می خورند و از خانواده طرد می شوند از این رو در هر سن و سالی به بی خانمانی مبتلا می شوند.

میانگین سن زنان کارتن خواب شهر به ۱۷ و ۱۸ سال کاهش یافته است. شاید به صورت موردی فردی با سن کمتر از ۱۵ سال نیز در شهر تهران کارتن خواب شود اما به دلیل سن کم سریعا به مراکز بهزیستی تحویل داده می شود آنچه در این میان اهمیت دارد این است که زنان کارتن خواب شهر تهران جوان شده اند.