«بسم الله الرحمن الرحیم

سلام علیکم

می دانیم حادثه عاشورا یک مکتب پرفضیلت جهانی و جاودانه است که بر اساس کل یوم عاشورا و کل ارض کربلا در سطح گیتی می درخشد و پیام های فراوان و درس های بسیاری را منتشر می سازد. این مکتب، کانون فروزانی برای نجات انسان ها از زیر سیطره ظلم استکبار، ذلت، حقارت و وابستگی است و امسال با توجه به اوضاع زمان و جهان، باید مراسم عاشورا را پررنگ تر برگزار نمائیم. ضمناً در مبارزه با ایجاد تحریف ها در این مکتب با عظمت باید دانست هر حرکتی مانند قمه زدن و امثال آن و هر حرفی که با عظمت و شأن این مکتب منافات داشته باشد، شرعاً جایز نیست.

وفقکم الله لمرضاته

حسین نوری همدانی»