به گزارش ملت:جمعی از متقاضیان مسکن ویژه تهرانسر در اعتراض به افزایش قیمت این پروژه امروز(سه شنبه ۱۴ آبان) در مقابل مجلس تجمع کردند.

نماینده تجمع کنندگان در تشریح دلایل تجمع در مقابل مجلس، گفت: در دولت دهم قرار شد که متقاضیان مسکن ویژه تهرانسر با پرداخت حدود ۶۰ میلیون تومان و دریافت وامی صاحب خانه شوند، اما هم اکنون دولت یازدهم اعلام کرده است که متقاضیان باید حدود ۶۵ میلیون دیگر برای دریافت خانه پرداخت کنند.

همچنین امروز جمعی از اعضای تعاونی های مسکن مهر از تمام استان ها در اعتراض با افزایش قیمت مسکن مهر و تعاونی های کشاورزی در مقابل مجلس در اعتراض به نبود عدالت در استخدام نیرو در این تعاونی ها تجمع کردند.