ملت ایران: تماشای تلویزیون بیش از ۲ ساعت در روز خطر " بیماری های قلبی " را تا ۴۰ درصد افزایش می دهد. نه به این دلیل که بی تحرک هستید و هله هوله می خورید بلکه تماشای برنامه های تلویزیونی باعث" گرفتگی سرخرگ قلب " می شود و بروز " فشار خون " و بیماری های قلبی و عروقی را به همراه دارد.

گفتنی است سفت شدن شریان های سر و گردن شایع ترین نوع " گرفتگی رگ ها خونی " است و احتمال بروز آن در افرادی که بیش از ۲۰ دقیقه در روز جلوی تلویزیون می نشینند بیشتر است.

همچنین پدربزرگ ها و مادربزرگ ها در روز تنها باید بین ۱ الی ۲ ساعت را به دیدن تلویزیون اختصاص دهند.