معاون احضارو اعزام سازمان وظیفه عمومی ناجا گفت: تمامی مشمولان متولد۱۳۵۵ تا شهریور ۱۳۷۴ باید برای تعیین تکلیف وضعیت خدمتی اقدام کنند.
سرهنگ رحمان علیدوست در این باره اظهارداشت: برابر ماده(۵۸) قانون خدمت وظیفه عمومی، مشمولان در صورت عدم ارسال به موقع مدارک مربوط به اعزام به خدمت یا عدم مراجعه به موقع در تاریخ اعزام مشخص شده، غایب محسوب می شوند.
وی افزود: مشمولانی که مدت غیبت اولیه آنان تا سه ماه باشد، سه ماه اضافه خدمت و چنانچه مدت غیبت اولیه آنان بیشتر از سه ماه باشد به شش ماه اضافه خدمت تنبیه می شوند و همچنین مشمولانی که مدت غیبت اولیه آنان بیش از یکسال باشد، علاوه بر شش ماه اضافه خدمت، فراری نیز محسوب شده و به مراجع قضایی معرفی می شوند.
معاون احضارو اعزام سازمان وظیفه عمومی تاکید کرد: مشمولان غایب که تاکنون برای تعیین تکلیف وضعیت خدمتی خود، اقدام نکرده اند با محدودیت هایی نظیر عدم امکان ادامه تحصیل در مقاطع دانشگاهی، عدم امکان درخواست معافیت کفالت، ممنوعیت خروج از کشور، عدم امکان اخذ گواهینامه و دریافت تسهیلات بانکی و… مواجه می شوند و باید وضعیت خدمتی خویش را از طریق دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی(پلیس + ۱۰) مشخص کنند.