کارگران جنسی ' در ایران چنین عنوان شغلی نداریم. نهایتا ' زنان خیابانی '. ضمن اینکه چنین چیزی، جرم شناخته می شود. اما مدیرکل امور آسیب دیدگان بهزیستی آمار قابل تاملی درباره آنها ارائه کرده است. به گفته حبیب الله فرید، دسته ای از کارگران جنسی، معتاد به این کار هستند. دسته ای هم به دلیل فقر و یا درآمد ناکافی، چنین کاری می کنند.

او با اشاره به تحقیقی که اخیرا درباره تغییر الگوی کارگران جنسی در ایران منتشر شده است، گفت: بیش از ۵۰ درصد کارگران جنسی در این تحقیق زنان متاهل هستند و اغلب افرادی که در این تحقیق مورد مطالعه قرار گرفته‌اند افرادی از طبقه متوسط جامعه هستند.

فرید پیشنهاد داده است باید به سمت ارائه خدمات جامع و توانمندسازی زنان حرکت کرد و تدوین یک پروتکل برای توانمندسازی زنان ویژه و کارگران جنسی در این زمینه الزامی است.

مدیر کل امور آسیب دیدگان اجتماعی با تاکید بر لزوم توسعه خانه‌های سلامت عنوان کرد: رویکرد سازمان بهزیستی باید رویکردی فعالانه تر در بحثزنان ویژه و کارگران جنسی باشد زیرا اغلب کارگران جنسی علیرغم اینکه متقاضی دریافت کمک‌های سازمان بهزیستی و لوازم پیشگیری هستند، درعین حال به این خاطر که روسپی‌گری در کشور جرم است برای دریافت خدمات مراجعه نمی‌کنند.

پیش از این اعلام شده بود بهزیستی زنان خیابانی را در خانه های سلامت ساماندهی می کند.

گزیده ای از اظهارات فرید را به نقل از ایسنا بخوانید؛

- کارگران جنسی در مثلثی به سر می‌برند که روسپی گری، اعتیاد و خشونت اضلاع آن هستند و آنان مصون از تمام این مسائل نیستند.

- زنان ویژه در کشور به دو دسته تقسیم می‌شوند. گروه اول صرفا به خاطر مسائل اقتصادی به این چرخه وارد می‌شوند و با بحث‌های حمایتی و توانمندسازی اقتصادی می‌توان آنان را از این چرخه خارج کرد.

- گروه دوم افرادی هستند که میزان درآمد متوسطی دارند و برای افزایش کیفیت زندگی و مادیات این کار را انجام می‌دهند و در مورد این گروه انگیزه‌ها صرفا اقتصادی نیست و باید روی تغییر نگرش‌ها و ارزش‌های این افراد سرمایه گذاری کرد.

- این افراد در ابتدا از میزان آسیب‌هایی که متوجه آنان است مطلع نیستند و پس از ورود به این چرخه در معرض مواد مخدر، ایدز، خشونت و تماس‌های حفاظت نشده جنسی قرار می‌گیرند و به آسیب‌های اجتماعی دامن می‌زنند.

- اعتیاد جنسی در برخی از این افراد مشاهده می‌شود. این افراد نیاز به درمان‌های روانشناختی دارند زیرا که میزان اختلالات روان شناختی در آنان بیشتر از سایر افراد جامعه است.

- این افراد با زنان تحت پوشش سازمان بهزیستی متفاوتند، زنانی که به سازمان بهزیستی مراجعه کرده یا ارجاع داده می‌شوند اغلب زنانی از طبقه پایین هستند که یا متارکه کرده‌اند یا بد سرپرست هستند و همسر معتاد دارند و اغلب در معرض خشونت‌های خانگی قراردارند و با توانمندسازی اقتصادی می‌توان این افراد را از این چرخه خارج کرد.

منبع: نیک صالحی