مراسم چهارمین جشنواره زوج خوشبخت ایرانی شامگاه جمعه در مشهد برگزار شد.