ملت ایران: این محدودیت ها به شرح زیر است؛

۱ - تردد موتور سیکلت از ساعت ۱۲ ظهر روز چهارشنبه مورخ اول آبان ۹۲ تا ساعت ۳ روز شنبه ۴ آبان ۹۲ از محورهای کرج - چالوس، هراز، فیروزکوه و محور تهران - سمنان - مشهد و بالعکس ممنوع است.

۲ - محور کرج - چالوس
الف - تردد انواع تریلر و کامیون از محور کرج - چالوس کماکان ممنوع است.
ب - تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت ۱۳ روز جمعه ۳ آبان ۹۲ تا ساعت ۳ روز شنبه ۴ آبان ۹۲ از کرج به سمت مرزن آباد ممنوع است. همچنین تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت ۱۶ روز جمعه ۳ آبان ۹۲ تا ساعت ۳ روز شنبه ۴ آبان ۹۲ از ۱۵ کیلومتر بالای مرزن آباد(دزبن) به سمت کرج بصورت یکطرفه خواهد بود.

۳ - محور هراز
الف - تردد تمامی تریلرها از محور هرازکماکان ممنوع است.
ب - تردد تمامی کامیونها وکامیونت ها به استثنای حاملین موادسوختی و فاسد شدنی از ساعت۶ تا ۲۴ روزهای چهارشنبه و پنجشنبه و جمعه مورخ ۱،۲ و ۳ آبان ۹۲ از محور هراز ممنوع است.
ج - تردد انواع وسیله نقلیه از ساعت ۱۳ روز جمعه ۳ آبان ۹۲ تا ساعت ۳ بامداد روز شنبه ۴ آبان ۹۲ از رودهن محدوده مشاء به سمت آمل ممنوع است. تردد انواع وسیله نقلیه از ساعت ۱۵ روز جمعه ۳ آبان ۹۲ تا ساعت ۳ بامداد روز شنبه ۴ آبان ۹۲ از آب اسک تا رودهن محدوده مشاء یکطرفه است.

۴ - محور دماوند
تردد تمامی تریلرها به استثنای حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت ۱۲ تا ۲۴ روزهای چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه یک تا ۳ آبان ۹۲ از تهران به قائم شهر و بالعکس ممنوع است.

۵ - محور قدیم رشت - قزوین
تردد انواع کامیون و تریلر به استثنای حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت ۱۲ تا ۲۳ روز جمعه ۳ آبان ۹۲ از محور رشت قزوین و بالعکس ممنوع است.

۶ - محور زاهدان - زابل
تردد تمامی تریلرها و کامیونها به استثنای حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت ۱۶ تا ۲۰ روزهای چهارشنبه و جمعه مورخ یک و ۳ آبان ۹۲ از محور زاهدان - زابل و بالعکس ممنوع است.

ضمناً مرکزاطلاعات وکنترل ترافیک پلیس راهور ناجا با شماره تلفن ۸۸۲۵۵۵۵۵(ده خط) به طور شبانه روزی پاسخگوی وضعیت راههای کشور و امداد رسانی احتمالی به هموطنان است.