به گزارش سرویس اجتماعی ملت ایران دود و مه خفه کننده، یکی از بزرگترین شهر های شمال شرقی چین را تعطیل کرد. این آلودگی که یکی از اولین بحران های آلودگی هوا در زمستان است، باعثشد مدارس و فرودگاهها در روز دوشنبه به حالت تعلیق درآیند و ترافیک سنگینی در سراسر شهر حاکم شود.

شهر هیلنگجیانگ در شمال شرق چین، حدود ۱۱ میلیون جمعیت دارد.

طبق اعلام سازمان بهداشت جهانی، شاخص های الودگی و ذرات معلق هوا با قطر ۲.۵ میکرومتر، نباید از عدد ۲۰ بیشتر باشد بطوریکه عدد ۳۰۰ برای این شاخص خطرناک محسوب می شود. اینها در حالی است که هم اکنون شهر هیلنگجیانگ، شاخصی معادل عدد ۱۰۰۰ را تجربه می کند.

بنا به گزارش رسانه های دولتی چین، آلودگی در این مناطق به حدی است که عمق دید انسان به کمتر از ۱۰ متر رسیده است و باعثتعطیلی ناوگان حمل نقل، مدارس، فرودگاهها و نیز ایجاد ترافیک بسیار سنگین در تمامی محورها شده است.

این رسانه ها علت این آلودگی را روشن کردن سیستم های حرارتی برای زمستان عنوان کرده اند.

کیفیت بد هوا در چین به یکی از وسواس های ثابت رهبران چین تبدیل شده است. رسانه های داخلی در حال جنجال در مورد استفاده مقامات از سیستم های گران قیمت تصفیه هوا هستند و این بر نارضایتی عمومی ناشی از نابرابری های درحال افزایش و امتیازات سیاسی در چین دامن می زند.

این نارضایتی ها در شبکه های اجتماعی نیز بازتاب داشته و وعده های دولت چین بر حل مشکلات آلودگی هوا را مورد تمسخر و چالش قرار داده است.