ملت ایران: مهندس حجت الله بهروز افزود: هم اکنون بالغ بر ۶۶ تقاطع شهر به سیستم ثبت تخلفات عبور از چراغ قرمز مجهز شده اند که در تلاشیم این سیستم را در سایر تقاطع های مهم و پرتردد شهر راه اندازی کنیم تا شاهد کاهش تخلفات در تقاطع ها باشیم. وی افزود: براساس برنامه ریزی های صورت گرفته تعداد تقاطع های مجهز به سیستم ثبت تخلف عبور از چراغ قرمز تا پایان سال به ۱۲۰ تقاطع خواهد رسید.

مدیر عامل شرکت کنترل ترافیک تهران ادامه داد: بی توجهی برخی از رانندگان و عبور از چراغ قرمز منجر به بروز تصادف و حوادثناگواری می شود که با اجرای طرح ثبت تخلفات عبور از چراغ قرمز از میزان این تخلفات کاسته خواهد شد و امید است که همه رانندگان خود را موظف بدانند که به محض زرد شدن چراغ راهنمایی پشت خط عابر پیاده توقف کنند تا عابران بتوانند بدون خطر و به راحتی از تقاطع عبور کنند و شاهد افزایش ایمنی برای عابران پیاده باشیم.

بهروز با اشاره به عملکرد مطلوب سیستم های مکانیزه نظارتی شهر تهران عنوان کرد سیستم هوشمند ثبت تخلف عبور از چراغ قرمز به پلیس اجازه می دهد تا از تعداد ماموران خود در تقاطع ها بکاهد و در ماموریت های دیگر بکارگیری کند.
وی تاکید کرد: بر اساس اعلام پلیس مبلغ جریمه تخلف ایستادن بر روی خط عابر پیاده(یعنی حدفاصل خط ایست تا انتهای کانال عابر) ۲۰۰ هزار ریال و تخلفات گردش غیر مجاز به چپ و راست و همچنین عبور از چراغ قرمز(یعنی عبور از انتهای خط عابر و ورود به حریم مرکزی تقاطع) یک میلیون ریال همراه با ۵ امتیاز منفی برای راننده متخلف است که با کمک دوربین های جدید به صورت اتوماتیک اعمال می شود.