به گزارش ملت ایران به نقل از ایسنا، «حسین مجیدی» با اشاره به این که اتوبوس های درون شهری هم باید معاینه فنی داشته باشند، افزود: نه تنها اتوبوس ها بلکه هیچ خودروی دیگر از این قانون مستثنی نیستند.

وی با اشاره به وجود برخی اتوبوس های دودزا در سطح شهر گفت: خودروهای آلاینده، هوا را آلوده تر و نفس کشیدن در این کلان شهر را برای شهرنشینان دشوارتر می کنند.

این کارشناس ترافیک شهری با بیان این که هر خودرویی در طول سال امکان دارد دچار نقص فنی شود، ادامه داد: معاینه ی فنی مجموعه اقداماتی است که برای بررسی و تحلیل وضعیت یک روز خودرو انجام می شود.

مجیدی با اشاره به این که سازمان اتوبوسرانی خواسته یا ناخواسته در آلودگی هوای شهر اراک سهمی دارد، تصریح کرد: تلاش همه ی مجموعه، پرداختن به بهسازی ناوگان حمل و نقل و جلوگیری از تولید آلودگی است.