ملت ایران: طرح قاضی در مدارس جهت آگاه سازی دانش آموزان از خطرات بزهکاری های اجتماعی و آموزش حقوقی توسط قضات دادگستری لرستان، برای سال تحصیلی ۹۳-۹۲ به همت معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم آغاز شد.
در فاز اول این طرح که از مدارس شهرستان خرم آباد آغاز شد، یک دوره آموزشی در دبیرستان امام خمینی(ره) توسط شاکرمی مستشار دادگاه تجدیدنظر استان برگزار شد.

وی به دانش آموزان هشدار داد که با توجه به مقتضیات سنی و حساسیت های دوران بلوغ و بحران هویت در این برهه سنی و خطراتی همچون آشنایی با افراد نااهل که در کمین آن ها هستند بیش از گذشته مواظب باشند و جوانب احتیاط را رعایت کنند؛ زیرا ممکن است نا آگاهانه در دام افراد خلافکار و منحرف بیفتند.

وی ادامه داد: دانش آموزان نیازمند احتیاط و تفکر بیشتر در چنین مواردی هستند و از همه مهمتر نقش نظارتی والدین در کنترل و هدایت فرزندان در دوست یابی و چگونگی گذران اقات فراغتشان است. در ضمن باید با مشاوره و دوره های آموزشی موثر، ذهن آن ها را نسبت به روبرو شدن با مشکلات آگاه ساخت.

مستشار دادگاه تجدیدنظر استان لرستان خطاب به دانش آموزان بیان کرد: اگر با چشمان باز حرکت نکنید در دام آسیب های خانمان سوز و جبران ناپذیری خواهید افتاد. هوشیاری از موضوعاتی مانند اعتیاد، جرایم اینترنتی و آسیب های حوزه مجازی توسط اساتید، دانش آموزان را با خطرات احتمالی پیش رو آشنا می کند، البته نقش رسانه های ارتباط جمعی در پیشگیری از وقوع جرم از جایگاه ویژه ای برخوردار است.

شاکرمی اجرای این طرح را به صورت دقیق و برنامه ریزی شده در جهت پیشگیری های رشد مدار موثر دانست و تداوم آن را با استفاده از قضات و کارشناسان آگاه و با تجربه که با زبان ساده مسائل را بازگو می کنند ضروری و مفید برشمرد.