ملت ایران: بر اساس اطلاعیه شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ، برق مشترکان محدوده بزرگراه محمدعلی جناح، خیابان صلاحی، خیابان گلها، بلوار شهید گلاب و بلوار سهرورد(چوب تراش) فردا از ساعت ۰۷:۳۰ تا ۱۲:۳۰ قطع خواهد شد.
شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ، علت قطعی برق را انجام مانور جهادی اصلاح و بهینه سازی شبکه برق رسانی در منطقه دانشگاه واقع در معاونت هماهنگی و نظارت شمال غرب تهران اعلام کرد.