به گزارش ملت ایران، علی رضا منظری در گفت وگو با فارس با اشاره به تأثیر به سزای حمل و نقل هوایی در تولید ناخالص ملی، اظهار داشت: این حمل و نقل به دلیل سرعت بالای آن جایگاه خاصی بین مسافران و صاحبان کالا دارد.

*تقویت ایرلاین ها و بهسازی محیط کسب وکار آنها پیش زمینه رشد حمل و نقل هوایی

وی با تأکید بر لزوم توسعه صنعت حمل و نقل هوایی ایران، اضافه کرد: در این راستا دولت باید حمایت های خاصی از این صنعت پرهزینه داشته باشد.

این کارشناس حمل و نقل هوایی با اشاره به سیاست گذاری های وزارت راه و شهرسازی در حمایت از ایرلاین ها، گفت: طبق گفته وزیر راه و شهرسازی نخستین اقدام برای بهبود و توسعه ناوگان حمل و نقل هوایی ایران، آماده کردن و بهسازی محیط کسب و کار و بعد از آن تأمین ارز و روش های سرمایه گذاری و تأمین مالی است.

منظری تأکید کرد: سیاست توسعه حمل و نقل هوایی در دنیا متمرکز بر تقویت شرکت های هوایی، فراهم سازی زیر ساخت های فیزیکی و قانونی و فراهم کردن بستر لازم برای فعالیت اقتصادی بنگاه های اقتصادی نظیر همین شرکت های هواپیمایی است.

معاون سابق هوانوردی سازمان هواپیمایی ادامه داد: تقویت صنعت هوایی، پیش زمینه و زیرساخت توسعه هر کشور است، تا بدین ترتیب با بهره گیری از قلمرو هوایی و بهره برداری از سرمایه گذاری بخش خصوصی در صنعت، این مدل حمل و نقلی توسعه یابد.

* لزوم دسته بندی ایرلاین ها بر اساس پرواز های برنامه ای و چارتری

منظری تصریح کرد: سازمان هواپیمایی کشوری به عنوان حاکمیت در بخش حمل و نقل هوایی، نقش تنظیم مقررات هوانوردی و نظارت بر اجرای فعالیت های متصدیان و هماهنگی امور با سایر سازمان ها و نهادهای دولتی و برنامه ریزی کلان را به عهده دارد.

این کارشناس حمل و نقل هوایی با تأکید بر لزوم تدوین سیاست های مناسب حمل و نقلی در راستای رشد این صنعت، تصریح کرد: برای ارتقاء کیفیت و خدمات و بسط و رشد صنعت در شرکت های هواپیمایی، باید سامان دهی خاصی انجام شود، در واقع می توان در بخش حمل و نقل داخلی با سامان دهی شرکت های حمل و نقل هوایی، پرواز های چارتر و برنامه ایِ هدفمند داشت.

معاون سابق هوانوردی سازمان هواپیمایی تصریح کرد: شرکت هایی که دارای ناوگان بیشتری بوده و امکانات بیشتری دارند، باید به صورت شرکت های هواپیمایی برنامه ای فعالیت کنند؛ همچنین شرکت هایی که تعداد هواپیمای کمتری دارند، تحت عنوان شرکت های چارتری یا اجاره دربستی فعال باشند و برای مناطق طراحی شوند، بدین ترتیب ارتقاء کیفیت سامانه حمل و نقل هوایی روی خواهد داد.

این کارشناس حمل و نقل هوایی با تأکید بر اینکه باید چارچوب فعالیت هر ایرلاین بسته به نوع ناوگان آن معین شود، اظهار داشت: در این راستا لازم است آیین نامه ها و دستورالعمل هایی تدوین شود و در همین چارچوب برای انجام وظایف تعیین شده، ایرلاین ها سامان دهی شوند.

* لزوم توجه به ایرتاکسی ها و بکارگیری هواپیماهای زیر ۲۰ صندلی

معاون سابق هوانوردی سازمان هواپیمایی توضیح داد: البته با توجه به وسعت بالای کشور ایران و موقعیت های مختلف آب و هوایی و جغرافیایی استان های مختلف، باید شرکت های تاکسی هوایی یا ایرتاکسی هم توسعه پیدا کنند.

این کارشناس حمل و نقل هوایی تصریح کرد: در این راستا باید زمینه هایی فراهم شود، تا تعداد هواپیمای زیر ۲۰ صندلی در ناوگان هوایی کشور افزایش یابد که بدین ترتیب بتوان مسیرهای کوتاه با فرکانس های زیاد پروازی را پوشش داد و این خود یکی از نمادهای توسعه صنعت حمل و نقل هوایی است که در دنیا هم به آن توجه شده است.