به گزارش ملت ایران به نقل از خبرگزاری خبرآنلاین، همایون هاشمی در نشست خبری هفته سالمندان گفت: پیش بینی می شود تا سال ۱۴۰۴ جمعیت سالمندان حدود ۱۵.۵ درصد شود. هم اکنون ۲۸۵ هزار سالمند بی بضاعت و نیازمند به طور رایگان از خدمات سازمان بهره مند می شوند و یک میلیون ۵۰۰ هزار نفر از سالمندان تحت پوشش کمیته امداد و یک ملیون و ۷۰۰ هزار نفر تحت پوشش صندوق بازنشستگی هستند.
به گفته رئیس سازمان بهزیستی بر اساس آمارهای موجود ۱۵ درصد سالمندان بالای ۶۰ سال شاغل و مابقی شاغل نیستند: مرز سالمندی در کشور ما سن بازنشستگی و سن ۶۰ سالگی است و براساس آمارهای بدست آمده ۸.۲ درصد جامعه ما سالمند هستند.

تدوین پیش نویس سند ملی سالمندان
وی از تدوین پیش نویس سند ملی سالمندان خبر داد و گفت: در این سند وظایف دستگاه ها و نحوه مشارکت آنها در ارائه خدمات به سالمندان مشخص شده است که امیدواریم به تصویب دولت برسد تا بتوانیم بر اساس آن مطالبات خود را در زمینه سالمندان دستگاه ها عملیاتی کنیم.
وی از تدوین بیمه مراقبتی سالمندان و پیگیری آن در شورای عالی بیمه خبرداد و گفت: راه اندازی بنیاد فرزانگان در ۱۰ استان کشور، تدوین شاخص های شهر سالمند از جمله اقداماتی است که انجام شده است.
رئیس سازمان بهزیستی گفت: قانون برنامه سوم توسعه تشکیل شورای ملی سالمندان تکلیف کرده است اما با توجه به تغییرات ساختاری در وزارت خانه ها و همچنین عدم همکاری های لازم وزارت بهداشت از سال ۸۳ تاکنون این شورا تنها پنج جلسه را تشکیل شده است که دو جلسه آن مربوط به سال های ۹۰ و ۹۱ بوده است که با هماهنگی های انجام شده در آینده نزدیک ششمین جلسه را تشکیل خواهیم داد.
وی همچنین از آغاز به فعالیت سایت شورای ملی سالمندان خبرداد و گفت: این سایت اطلاع رسانی تا کنون فقط در چند کشور دنیا وجود داشت.

هفته سالمند
وی به نامگذاری هفته سالمند اشاره کرد و گفت: روز چهارم مهرماه روز سالمند و مدیریت دانش، پنجم مهرماه روز سالمندان و ارزش غنایی فرهنگ و دینی، ششم مهرماه روز سالمند و پیشگیری و سلامت، هفتم مهر روز سالمند و حمایتهای قانونی، هشتم مهر روز سالمند، سبک زندگی سالمند و توانمندسازی و همچنین نهم مهرماه که مصادف است با روز جهانی سالمند به عنوان روز سالمند و همبستگی اجتماعی نامگذاری شده است.
هاشمی گفت: تنها در صورتی می توان یک شبکه قدرتمند در حوزه رفاه اجتماعی داشته باشیم که در این بخش، دولت، مردم، ان جی او ها و سازمان های مردم نهاد همکاری کنند.