ملت ایران: دکتر حسن روحانی رییس جمهوری با حضور در دبیرستان نمونه دولتی فاطمه الزهرا(س) یافت آباد در منطقه ۱۸ تهران زنگ آغاز سال تحصیلی جدید را در این دبیرستان به صدا در آورد.