ملت ایران: سید جعفر تشکری هاشمی امروز در مراسم استقبال از مهر که در معاونت حمل و نقل ترافیک برگزار شد، گفت: تهران ۸.۵ میلیون جمعیت ساکن ثابت دارد که روزها این جمعیت به ۱۲میلیون نفر می رسد.

وی با اشاره به اینکه خدمات دهی تمامی اتوبوس ها از ساعت ۵:۳۰ امروز آغاز شده است، گفت: تمامی ناوگان اتوبوسرانی از جمله اتوبوسهای قابل تعمیر را با گرفتن قرض تعمیر کردیم و تمامی آنها را امروز به کار گرفتیم.

معاون حمل و نقل ترافیک شهرداری تهران به موضوع ترحیم ها اشاره کرد و گفت: با وجود تحریم توانستیم ۱۱۰۰ واگن را در مترو آماده خدمات رسانی کنیم.

به گفته وی، ترافیک امروز نسبت به روزهای قبل ۴۵دقیقه زودتر شروع شد.

تشکری هاشمی یادآور شد: با استفاده از ۷۰۰ کیلومتر فیبر نوری و هزار دوربین نظارتی تصویری تمامی تصاویر پایتخت را کنترل می کنیم و نزدیک به ۴۰۰ تقاطع دارای سیستم اداره هوشمند و ۲۳۰ ورودی و خروجی طرح ترافیک توسط دوربین کنترل می کنیم.

وی در بخش دیگر سخنانش در خصوص فروش روزانه و هفتگی طرح ترافیک گفت: علاوه بر طرحهای سالیانه با توجه به این که ممکن است برای برخی از شهروندان کار ضروری ایجاد شود که مجبور باشد به محدوده طرح ترافیک وارد شود به منظور جلوگیری از قانون شکنی طرحهای روزانه را بر اساس وقت مجاز صدور صادر کرده و از طریق اینترنت، پیامک یا عاملان مجاز در سطح شهر به فروش می رسد.

وی خاطرنشان کرد: با راه اندازی سیستمی در مرکز کنترل ترافیک تهران تمام وقایع رخ داده در سطح شهر ثبت می شود.

به گفته تشکری هاشمی، امروز علاوه بر دوربین های نظارتی تمامی بزرگراه های تهران به دوربین کنترل سرعت مجهز شده و رانندگان متخلف در کمتر از ۷۲ ساعت جریمه و قبض جریمه به در منزل آنها ارسال می شود.