معاون قوانین و مقررات سازمان وظیفه عمومی گفت: برخی افراد تصور می کنند در صورتی که به سربازی نروند پس از گذشت زمان و بالا رفتن سن در شمول معافیتها قرار می گیرند و می توانند کارت معافیت دریافت کنند در صورتی که این موضوع واقعیت ندارد و افرادی که دچار غیبت شوند با مشکلات بسیاری روبرو هستند.

وی ادامه داد: مشمولان غایب نمی توانند از معافیتها استفاده کنند. ضمن اینکه حق استخدام در هیچ ارگانی را نخواهند داشت.

واعظی نژاد افزود: مشمولان غایب براساس قانون جدید سربازی از دیافت هرگونه وام، کمکهای کشاورزی و صنعتی و دامداری و مسکن از طریق بانکها، موسسات دولتی و وابسته به دولت و نهادهای قانونی محرومند.

وی در مورد نگرانی برخی افراد دارای معافیت پزشکی برای بازگشت به سربازی در طرح جدید تعویض کارتهای معافیت گفت: افرادی که به علت برخی مشکلات جسمی کارت معافیت پزشکی را قانونی دریافت کرده اند در صورت عمل و رفع بیماری مانند ضعف چشم که با عمل لیزیک رفع می شود دیگر مشمول نمی شوند. اما افرادی که دارای کارت معافیت غیر قانونی هستند با آنها برخورد می شود.

منبع: مهر