دکتر سید حسن هاشمی در پیامی به پانزدهمین کنگره تازه های قلب و عروق به راهکارهایی برای کاهش بار بیماری های قلبی - عروقی با استفاده از ظرفیت متخصصان این حوزه اشاره کرد و گفت: همان طور که می دانید در حال حاضر بیماری های غیر واگیر یکی از مشکلات اساسی نظام سلامت در دنیا و ایران محسوب می شود و این بیماری ها به ۳۶ میلیون مورد مرگ در سال منجر می شود که این رقم حدود ۶۳ درصد از کل مرگ هایی است که هر ساله در دنیا رخ می دهد.

وی افزود: ۸۰ درصد این مرگ ها در کشورهای با درآمد پایین و متوسط اتفاق افتاده و یک سوم آن در افراد زیر ۶۰ سال رخ می دهد.

قاضی زاده هاشمی بیماری های قلبی و عروقی را از جمله بیماری های غیرواگیر بسیار شایع خواند گفت: در ایران ۴۳.۷ درصد کل مرگ ها مرتبط با بیماری های قلبی و عروقی است و میانگین سن سکته های قلبی در ایران در مردها ۵۹ سال و در زن ها ۶۵ سال است که این واقعیات اهمیت پیشگیری و کنترل این بیماری ها را گوشزد می کند.

وزیر بهداشت در این پیام به برنامه های اصلی لازم برای کاهش بار بیماری های قلبی و عروقی اشاره کرد و گفت: ترسیم نقشه بروز بیماری های غیرواگیر و تحلیل عوامل خطر تأثیرگذار، کاهش سطح مواجهه افراد و جوامع با عوامل خطر مشترک، بیماری های غیرواگیر، تقویت مراقبت ها برای افراد مبتلا به بیماری های غیرواگیر با گسترش مداخلات مقرون به صرفه و سیاست گذاری و استاندارد سازی خدمات برای پیشگیری از خطرات اصلی تهدید کننده سلامت یقیناً می تواند در کاهش مرگ و افزایش کیفیت زندگی افراد مؤثر باشد.

دکتر هاشمی با اشاره به اینکه برای تحقق اهداف مذکور اقدامات زیادی طی سال های متمادی انجام شده گفت: تشکیل پایگاه داده برای تجمیع اطلاعات بروز و شیوع بیماری های قلبی، جمع آوری اطلاعات مربوط به عوامل خطر در برنامه نظام مراقبت عوامل خطر و جمع آوری سیر بیماری های قلبی و عروقی بر اساس گواهی فوت در قالب کتاب سیمای مرگ در ۲۹ استان، تنظیم سند فعالیت بدنی و سند تغذیه، تعهد به کنوانسیون دخانیات و برنامه ریزی برای مداخلاتی مانند فشار خون، دیابت، چاقی، خود مراقبتی و بازتوانی قلب از جمله اقداماتی است که انجام شده است.

وی اذعان داشت: با وجود همه اقدامات انجام شده تا تحقق اهداف این برنامه یعنی کاهش بار بیماری های قلبی و عروقی راه درازی در پیش است و بدون شک این امر بدون یکپارچگی بخش های مختلف نظام سلامت ممکن نیست که یکی از بخش های محوری صاحبان تخصص در حوزه قلب و عروق هستند.