سرپرست جدید دانشگاه علامه طباطبایی گفت: تعدادی از اساتید بازنشسته دانشگاه که هیچ مشکلی در هیچ زمینه ای نداشتند بازگشته و فعالیت خود را در دانشگاه آغاز کردند.

دکتر حسین سلیمی در حاشیه جشن آیین آغاز سال تحصیلی جدید دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به تعداد اساتید بازنشسته که مجدد فعالیت خود را در این دانشگاه آغاز کرده اند گفت: در حال حاضر آمار دقیقی از تعداد اساتیدی که بازگشته و فعالیت خود را آغاز کرده اند ندارم.

وی گفت: اما تعدادی از اساتید بازنشسته که هیچ مشکلی هم در هیچ زمینه ای نداشتند به دانشگاه بازگشته و فعالیت خود را آغاز کرده اند.

سرپرست دانشگاه علامه طباطبایی هدف از برگزاری جشن آیین آغاز سال تحصیلی را شروع سالی پرنشاط برای دانشجویان همراه با اخلاق، سلامت و آرامش عنوان کرد.

وی مهمترین برنامه های خود را در سال تحصیلی جدید حفظ آرامش، نشاط و ارتقا سطح علمی و فرهنگی دانشگاه علامه اعلام کرد.