ملت ایران: معاون مشمولان و امور معافیتهای سازمان وظیفه عمومی گفت: هر دانشجویی که در دانشگاههای مورد تائید وزارت علوم تحصیل می کند می تواند از معافیت تحصیلی استفاده کند.

به گزارش مهر، سرهنگ حجت الله واعظی نژاد اظهار داشت: با توجه به حذف شرط پذیرش دانشجو در دانشگاهها از طریق آزمون سراسری، صدور معافیت تحصیلی برای دانشجویان پذیرفته شده در تمام دوره های تحصیلی دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری امکان پذیر است. وی با اشاره به دوره های پودمانی، فراگیر، بین الملل، مجازی و سایر مقاطع تحصیلی بدون آزمون افزود: دانشجویانی که به این صورت در دانشگاه پذیرفته شده اند با اعلام پذیرش دانشگاه و نداشتن غیبت، واجد شرایط بهره مندی از معافیت تحصیلی هستند. معاون مشمولان و امور معافیت های سازمان وظیفه عمومی تاکید کرد: مبنای پذیرش در دانشگاهها چه با شرکت در آزمون و بدون آزمون، تاریخ ثبت نام در دانشگاه تاریخ ثبت نام در دانشگاه است.