به گزارش ملت ایران به نقل از فارس: مدیر روابط عمومی سازمان میراثفرهنگی و گردشگری در خصوص سرقت ۶۰۰ میلیون تومانی از کاخ نیاوران گفت: هر گونه سرقت از کاخ نیاوران تکذیب می شود عتیقه های دزدی برای یک مجموعه دار بوده است.

امین عارف نیا اظهار داشت: هیچ گونه سرقتی از مجموعه کاخ نیاوران انجام نشده است بلکه سرقت از یک مجموعه دار شخصی انجام شده است.

وی افزود: از ۱۸ خرداد تا ۱۸ تیر امسال نمایشگاهی تحت عنوان سفر در محوطه کاخ نیاوران برگزار شد که در این نمایشگاه، تعدادی از مؤسسات مرتبط با سفر، غرفه هایی را برپا کرده بودند که یکی از این غرفه ها متعلق به مجموعه دار شخصی بود.

عارف نیا ادامه داد: این مجموعه دار، بدون هماهنگی، اشیای عتیقه ای را به نمایش گذاشته بود که سارق با اهمال کاری خود مجموعه دار، دو قلم شیء عتیقه را به سرقت می برد و بعد از پیگیری های وی، پلیس موفق به دستگیری سارق عتیقه ها می شود.

وی گفت: سرقت این عتیقه ها هیچ ارتباطی به اموال و اشیای کاخ نیاوران ندارد.