به گزارش ملت ایران به نقل از ایسنا: مدیران کل سازمان امور دانشجویان به برخی از اخبار چون ارسال پیامک بهداشتی به دانشجویان و جذب سالانه ۵۰۰۰ دانشجوی غیر ایرانی در داخل خبر دادند.

دکتر عمادی مدیر کل دانشجویان غیرایرانی سازمان امور دانشجویان در خصوص دانشجویان غیر ایرانی که در دانشگاه های داخل کشور تحصیل می کنند، اظهارداشت: تا پیش از انقلاب ۳۵۶ دانشجو در ۱۳ دانشگاه کشور تحصیل می کردند، در حالیکه این آمار پس از انقلاب به ۱۲۶ دانشجو رسید و هم اکنون نیز ۱۵ هزار دانشجو از ۶۸ کشور جهان در دانشگاه های کشور مشغول به تحصیل هستند.

وی ادامه داد: سازمان امور دانشجویان موظف است هر ساله ۲۰۰۰ دانشجوی غیرایرانی به صورت بورسیه و ۳۰۰۰ دانشجوی غیرایرانی را به صورت غیربورسیه در داخل کشور جذب کند.

همچنین حمید یعقوبی مدیر کل دفتر مشاوره سازمان امور دانشجویان با بیان اینکه ۱۰۶ مرکز مشاوره در دانشگاه های کشور فعال شده است، تصریح کرد: در این مراکز، ۳۰ درصد افرادی که مشاوره می دهند دکتر، ۷۱ درصد دانشجوی دکتری و ۵۰ درصد در دوره ارشد و سایر دوره ها هستند.

به گفته یعقوبی، بیش از ۱۴۵ هزار دانشجو در مراکز مشاوره دانشگاه های کشور مشاوره شده اند و بیشترین موضوع مشاوره مربوط به مسائل تحصیلی، اخلاقی، زناشویی و خانوادگی بوده است، از تعداد متقاضیان ۶۰ درصد دختران و ۴۰ درصد پسران هستند.

مدیرکل دفتر مشاوره سازمان امور دانشجویان گفت: برای ۲۰۰ هزار دانشجوی کشور که شماره تلفن همراهشان در اختیار مرکز مشاوره قرار دارد در آینده ای نزدیک ماهانه دو پیامک بهداشتی ارسال خواهد شد.