به گزارش ملت ایران به نقل از فارس: سردار اسماعیل احمدی مقدم با تسلیت این سانحه ناگوار به بازماندگان آن، گفت: بخش زیادی از علت وقوع این حوادثبه عوامل فنی وسیله نقلیه باز می گردد.

وی با تأکید بر لزوم اقدام دستگاه های مسئول به منظور بهبود کیفیت وسیله نقلیه، محور ارتباطی و نیروی انسانی و افزایش ایمنی سفرها افزود: پلیس پیش از این نیز در این مورد هشدارهای لازم را داده است و اقدامات پیشگیرانه خود را انجام می دهد.

سردار احمدی مقدم با بیان اینکه عوامل نیروی انتظامی و پلیس برای کاهش صدمات ناشی از تصادفات جاده ای به وظیفه خود عمل کرده اند و می کنند، گفت: امید است از این حوادثعبرت گرفته و برای کاهش آمار تصادفات جاده ای و افزایش ایمنی مردم در مسافرت ها اقدام عملی انجام شود.

وی بر لزوم بکارگیری تمهیدات لازم برای جلوگیری از تکرار این حوادثدلخراش تاکید کرد.