به گزارش ملت ایران به نقل از فارس: معاون وظیفه عمومی فرماندهی استان مرکزی گفت: مشمولان فراری تا سال ۱۳۶۸ در صورتی که تا پایان شهریور ماه سال جاری خود را به یگان خدمتی معرفی کنند، تمام مدت اضافه خدمت آنها بخشیده خواهد شد.

حسینعلی مسن آبادی در جمع خبرنگاران اظهار داشت: بر اساس آخرین بخشنامه سازمان وظیفه عمومی کشور چنانچه مشمولان فراری تا سال ۸۶ چنانچه تا پایان ماه جاری نسبت به معرفی خود اقدام کنند تمام اضافه خدمت آنان بخشیده خواهد شد.

وی تصریح کرد: با توجه به این فرصت می طلبد مشمولان غائب نسبت به معرفی خود اقدام کنند و از این امتیاز بهره مند شوند.

معاون وظیفه عمومی فرماندهی استان مرکزی ادامه داد: همچنین مشمولانی که مدت غیبت اولیه آنان در زمان صلح از یک سال و در زمان جنگ از دو ماه تجاوز کند، علاوه بر اعمال اضافه خدمت، فراری محسوب شده و به مراجع قضایی معرفی می شوند.

مسن آبادی با تاکید بر اینکه استخدام مشمولان غایب در وزارتخانه ها، موسسات دولتی، نهاد های قانونی، شرکت های دولتی و خصوصی ممنوع است، بیان کرد: چنانچه موسسات دولتی و خصوصی نسبت به استخدام مشمولان غائب اقدام کنند، خلاف کرده و به محاکم قضایی معرفی خواهند شد.

وی افزود: بر اساس قانون مجازات کسانی که نسبت به استخدام مشمولان غائب اقدام کنند برای بار اول هزینه سالانه یک سرباز و برای بار دوم و بیشتر به پرداخت هزینه سالانه سه سرباز محکوم می شوند، همچنین برای هر یک از افراد اول و دوم به کسر نصف حقوق از شش ماه تا یک سال و در صورت تکرار سه مورد یا بیشتر به انفصال دائم از خدمت توسط دادگاه صالحه محکوم می شوند.

به گفته وی مشمولان غایب وظیفه عمومی از شرکت در آزمایشات رانندگی و اخذ گواهینامه، دریافت گذرنامه، تحویل اصل گواهینامه پایان تحصیلات، نامزد شدن در انتخابات مجلس شورای اسلامی و… محروم هستند.