ملت ایران: سید حسین نقوی حسینی در گفتگو با فارس گفت: طرحی در نهادهای ذی ربط در حال بررسی است که بر اساس آن، استان تهران به سه استان تهران شرقی، تهران غربی و تهران مرکزی که شمیرانات، ری و اسلامشهر را نیز در بر می گیرد تقسیم می شود.
وی افزود: پس از سیر مطالعاتی طرح مذکور و درصورت عملیاتی شدن آن، استان خرداد(استان تهران شرقی) تشکیل می شود و طرح استان شدن شهرستان ورامین محقق خواهد شد.