به گزارش ملت ایران به نقل از تسنیم، دکتر سید تقی نور بخش که از تاریخ ۵ شهریور بر کرسی مدیرعاملی سازمان تامین اجتماعی تکیه زده است در جدیدترین مصاحبه رسانه ای با خود با تسنیم به مباحثمختلف و متعدد بزرگترین سازمان بیمه ای کشور پرداخت.

* آخرین وضعیت پرداخت مابه التفاوت هزینه های دارویی بیماران خاص به کجا ختم شد؟

با مسئولان وزارت بهداشت جلسه ای داشتیم که این مسئله که در بودجه ۹۲ لحاظ شده بود از طریق وزارت بهداشت به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منتقل شود که در این زمینه کمیته تخصیصی تشکیل شده است و طبیعتاً با نظر وزیر بهداشت این رقم منتقل خواهد شد.

* رقم آن چه میزان بوده است؟

اجازه بدهید این رقم را نگویم.

* چه زمانی مردم دقیقاً متوجه پرداخت این مابه التفاوت هزینه های دارویی می شوند؟

مردم متوجه خواهند شد، چون ما در حال حاضر این مبالغ را پرداخت می کنیم، چون عنوان کردیم که صددرصد این مابه التفاوت ها را پرداخت می کنیم و در واقع باید خودمان این مسائل را باید لمس کنیم، مردم متوجه آن هستند، بالاخره بیماران خاص از جمله بیماران مبتلا به سرطان ما به التفاوت این هزینه ها به آنها پرداخت می شود.

* البته منظور شما پرداخت مابه التفاوت هزینه های دارویی بیماران خاص است که دارای دفترچه بیمه تامین اجتماعی باشند.

نوربخش: بله، چون بیمه خدمات درمانی نیز به کسانی پرداخت می کند که دارای دفترچه خدمات درمانی باشند، اما اگر شما عنوان می کنید که برخی ها از این پروسه راضی نیستند، این مسئله را باید از مدیرعامل خدمات درمانی سئوال کرد.

* مسئله ای عنوان می شود مبنی بر اینکه چون مردم به دلیل وضعیت مالی نامناسب مجبور هستند به بیمارستان های تامین اجتماعی مراجعه می کنند و متعاقب آن این مراجعات زیاد می شود، به نوعی خطای پزشکی در این بیمارستان افزایش می یابد.

نوربخش: آیا شما در این مسئله آماری از نهاد و سازمان خاصی دارید؟ چون بنده به هیچ عنوان این مسئله را قبول ندارم و آن را تکذیب می کنم. زیرا این مسئله ای که عنوان می شود یک تئوری است ولی باید مورد بررسی قرار گیرد ولی نمی پذیرم که آمار خطاها در بیمارستان های تامین اجتماعی بیشتر از جاهای دیگر است و اگر هم کسی عنوان کرده است باید این آمارها را به صورت مستند ارائه دهد.

* شما در صحبت های خودتان برنامه های خود را بر ۳ محور برنامه ریزی… و پاکدستی عنوان کرده اید علت اینکه به مسئله پاکدستی تاکید دارید، چیست؟

ببینید، چون در تامین اجتماعی حق الناس مطرح است و پولی که به اینجا می آید حتی بیت المال نیز نیست بلکه حق الناس به حساب می آید. طبیعتاً مسئولینی که در تامین اجتماعی کار می کنند و تصمیم گیری هایی که مدیران آن می گیرند باید بر اساس دقت بالای انجام پذیرد.

* چون در دوره گذشته شائبه های متعددی در این زمینه مطرح بود.

آن چیزی که مربوط به بنده است این است که از مدیرانی استفاده خواهم کرد که این سه شاخصه برنامه ریزی، قانونگرایی و پاکدستی را داشته باشند.

* تغییر مدیران سازمان تامین اجتماعی از چه زمانی شروع می شود؟

به هر حال تغییر مدیران طبیعی است، وقتی سیاست های اجتماعی و اقتصادی دولت تغییر می کند و مردم به دولت دیگری رای می دهند، همانطور که در سطح هیئت وزیران و سازمان ها این تغییرات رخ می دهد، ولی بنده چون از بدنه سازمان تامین اجتماعی هستم اصل را بر این قرار خواهم داد تا حداکثر استفاده را از مدیران سازمان داشته باشم.

* یکی از انتظاراتی که از شما به عنوان رئیس جدید سازمان تامین اجتماعی وجود دارد این است که آیا می توانید یک تجمیع بین تمام بیمه ها ایجاد کنید و مردم ایران فقط دارای یک بیمه باشند؟

این در واقع یک راهبرد و قانون برنامه است ولی اینکه ساختاری شود یا در سیاستگذاری ها مطرح شود جای بحثدارد و نظر وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید گرفته شود.

* شما یعنی خودتان هیچ برنامه ای ندارید؟

چرا، ولی این مسئله را که بنده نمی توانم همه بیمه ها را تجمیع کنم، بلکه بنده بالاخره عنوان می کنم که سازمان تامین اجتماعی به عنوان بزرگترین سازمان بیمه گر ایران که هم در بخش درمان بزرگترین تامین کننده منابع است و هم بخش های دیگری را دارد که مکمل بیمه ای هستند اگر این ادغام هم بخواهد انجام شود باید با دقت بیشتری صورت پذیرد و خود سازمان نیز پذیرای این مسئله است که بتوانیم مدیریت این کار را بر عهده بگیرد.

* بر اساس آنکه رئیس جمهور دولت یازدهم عنوان کرده است که در طول ۱۰۰ روز در یک برنامه کوتاه مدت به مسائل مختلف کشور خواهد پرداخت، شما به عنوان رئیس جدید سازمان تامین اجتماعی چه برنامه اولویت داری برای ارزش بخشیدن به دفترچه های تامین اجتماعی دارید تا این دفترچه ها اعتبار بیشتری پیدا کنند؟

ارتقاء کیفیت دفترچه های بیمه تامین اجتماعی یک پدیده ادامه دار است و چیزی نیست که بنده از فردا صبح بخواهم چنین ارزشی را به این دفترچه ها ببخشم.

* ولی اگر بخواهید یک زمانی را برای ارزش بخشی به این دفترچه ها عنوان کنید چه مدتی را در نظر دارید؟

بله، این مسئله درست است، بنده حداقل در یک برنامه ۱۰۰ روزه مطالبات طرف قرارداد را در جهت رضایتمندی آنها و انتقال این رضایتمندی به بیمه شدگان تامین اجتماعی قول می دهم انجام دهم.

* یعنی با این تعبیری در حدود دو ماه دیگر این قول شما باید محقق شود، چون از زمان ۱۰۰ روز دولت بیش از یک ماه گذشته است.

حالا من نمی دانم چه زمانی این ۱۰۰ روز به پایان می رسد چون ۱۰۰ روز از زمانی که بنده مسئولیت گرفته ام بیش از ۳ ماه باید در نظر گرفت چون بنده ۱۴ روز است که مسئولیت سازمان تامین اجتماعی را برعهده گرفته ام و زیاد جمع و تفریق نکنید.

* یکی از انتقاداتی که به سازمان تامین اجتماعی می شود در زمینه پرداخت مطالبات است زیرا عنوان می شود که تامین اجتماعی برای انجام کار کارشناسی برای پرداخت مطالبات به چندین ماه زمان نیاز دارد و این چندین ماه همیشه باعثانباشت مطالبات داروخانه ها، پاراکلینیک ها، بیمارستان ها و دانشگاه های علوم پزشکی می شود آیا برای این مسئله که این زمان را کاهش دهید اقدامی خواهید کرد؟

چون ما بالاخره باید اسناد را مورد بررسی قرار دهیم به یک تجهیز منابع نیاز داریم زیرا بحثیک ریال و دو ریال نیست و چیزی در حدود ۳۴۰ میلیارد تومان هنوز بدهی وجود دارد و بنده باید این مبالغ را تجهیز منابع کنم و این طولانی شدن زمان طبیعی است.

* آیا نمی توانید این زمان را کاهش دهید؟

کمتر کرده ایم و این برای اولین بار است که در تاریخ بیمه ها این مسئله صورت پذیرفته است.

* این کاهش زمان چه مدت است؟

این کاهش زمان در مقاطع مختلف متفاوت است و در حال حاضر در مبحثداروخانه ها و پاراکلینیک ها تا تیرماه توانسته ایم مطالبات را پرداخت کنیم.