ملت ایران: فرشاد شکیبی گفت: مستند های اجتماعی از جمله «شوک» در این سال ها به دلیل رویکرد پیشگیرانه ای که دارند، مورد حمایت مدیران صداوسیما و همچنین مخاطبان بوده است. تأثیرگذاری خیلی از برنامه های مستند می تواند بیش از تأثیرگذاری تله فیلم و یا سریال های تلویزیون بر روی مخاطب باشد.

تهیه کننده «شوک» با اعلام ساخت سری سوم برنامه «شوک» گفت: پیش از این ۵۲ قسمت از برنامه «شوک» پخش شده است، ۲۶ قسمت نیز برای سری سوم در حال تولید است که از ماه آینده پخش می شود.

شکیبی در واکنش به اینکه برنامه دیگری تحت عنوان «مکث» نیز که مشابه «شوک» است از شبکه سوم سیما به روی آنتن می رود، گفت: منافاتی ندارد که دو برنامه با موضوعاتی مشترک و مشابه تولید می شوند به جهت اینکه در این دو برنامه نگاه تهیه کننده و کارگردان شاید متفاوت باشد اما هدف، پیشگیری و کالبد شکافی مسائل است. به عقیده من موضوعاتی که ساخته می شود از زاویه های مختلفی ارائه می شود.

این کارگردان در پایان درباره ی موضوعات سری جدید «شوک» گفت: دلالی و تبانی در فوتبال، بازی های کامپیوتری، تفریحات گران و تفریحات ارزان، قاچاق و ترانزیت مواد مخدر، کالبد شکافی عشق بازیگری تحت عنوان سودای شهرت با نگاه جدید از جمله مواردی هستند که با نگاه جدیدتری مورد بحثو بررسی قرار می گیرند.

سری جدید برنامه «شوک» قرار است از ماه آینده در ۲۶ قسمت پخش شود.