به گزارش ملت ایران، کتاب «اگر خواستگار نیاید» نوشته حسن سهرابی توسط انتشارات حدیثراه عشق در اصفهان به مناسبت روز دختران منتشر شد.

ناشر اثر درباره چرایی انتشار کتاب «اگر خواستگار نیاید» می گوید: واقعیت این است که با شرایط موجود کشور و عدم تولید شغل و وضعیت نا مناسب اقتصادی و از طرفی جهالت فرهنگی معاصر از قبیل چشم و هم چشمی ها و تکلف ها - می پذیریم که خواستگاری رفتن یک پسر با مشکلات فراوان روبروست. وقتی خواستگار خوب و مسولیت پذیر کم شود –مسلما دختران دم بخت بیشتری در خانه ها خواهیم داشت و این انتظار اضطراب زاست. این استرس نیامدن خواستگار هم شخص دختر را دچار له شدگی می کند و هم خانواده او را دچار نگرانی شدید. گاها بله گفتن های فکر نشده بدون تحقیق به خواستگاران و یا بدبینی صرف به خواستگاران –ناشی از همین ذهنیت هاست.

این شد که کتاب اگر خواستگار نیاید در دستور کار نویسنده قرار گرفت. نویسنده ای که چندین سال به عنوان فعال فرهنگی از نزدیک با درد دل جوانان آشناست. او با بیان صریح و کاربردی تلاش نمود تا در ۱۶۰ نکته –دختران دم بخت را از نظر روحی و روانی خود یاری نماید و آنها را از حالت ساده لوحی –افسردگی –خوش خیالی - بی خیالی و نگرانی خارج و آنها را دوباره به رینگ زندگی و مبارزه بر گرداند.

نیمی از این کتاب نیزه ای است برای کشتن تمام نگرانیهای نیامدن خواستگار و ویروسهای زندگی دختری که مجرداست و از نیمه کتاب به بعد در مورد «اگر خواستگار بیاید» و انتخاب درست بدور از تله های تصمیم گیری صحبت می کند و در نهایت مدل دختر توانگر را ارائه می کند.

اگر خواستگار نیاید برنامه ایست برای بهتر اداره کردن زندگی در زمانی که مجردیم. سبک زندگی مجردی سالم و در عین حال آماده شدن برای ازدواج بالغانه. در واقع بجای تلقین زندگی مبتنی بر هدف به نشر زندگی مبتنی بر مسیر اشاره می کند.

در بخشی از این اثر می خوانیم:

درخواستگاری چقدر طناز باشیم؟ مسلماً در جلسه اول خواستگاری، چشمهای خواستگار جستجوگر است و خوش لباسی بدون جوگیر شدن معقول ترین حالت است. اما اگر دختری متوجه شایستگی های خواستگار شد، بهتراست در جلسات بعدی تدبیر به خرج دهد و علاوه بر خوش لباسی و متانت، رفتارهای نرمتری از خود نشان دهد.

مسلماً در تیپ شخصیتی شما، او نباید به این نتیجه برسد که شما هیچ بلد نیستید و جذاب بودن را نمی فهمید. خوش سخن گفتن، عاقل بودن، لبخند به موقع داشتن، تیپ مناسب داشتن، گهگاهی تأیید کردن مرد و… خداوند ظرفیت دلبری حلال را در وجود شما گذاشته و باید در وقت خودش از آن بهره ببرید. اما مراقب باشید تا وقتی خواستگار جدی نیست و تا وقتی به دل شما و خانواده شما ننشسته است گوهر طنازی و دلبری خود را در معرض حراج قرار ندهید. ممکن است طرف سوء تفاهم کند و اشتباه برداشت نماید و یا برعکس، سوء استفاده نموده و ضربه بزند.

کتاب «اگر خواستگار نیاید» توسط انتشارات «حدیثراه عشق» با موضوع راهکارهای کلیدی در رفع نگرانیهای خواستگاری ویژه دختران همیشه بهار به قلم حسن سهرابی با قیمت ۶۰۰۰۰ریال در مرداد ماه ۱۳۹۲ منتشر شده است.

منبع: فرهنگ نیوز