ملت ایران: ناصر اقبالی رئیس مرکز آزمون دانشگاه آزاد گفت: نتایج آزمون دکتری و کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد فردا چهارشنبه ۱۳ شهریور اعلام می شود.

وی ادامه داد: داوطلبان می توانند نتایج آزمون خود را از طریق سایت مرکز آزمون به نشانی اینترنتی www. azmoon. org پیگیری کنند.

وی افزود: در آزمون کارشناسی ارشد، با اعلام مرکز آزمون ۷۰ هزار داوطلب پذیرفته می شود.