ملت ایران: عبدالصمد خرمشاهی، گفت: جلسه محاکمه خانم فاطمه مطیع یکشنبه در شعبه ۱۰۶ دادگاه عمومی جزایی شهر ری برگزار می شود.

وی پیش از این ابراز امیدواری کرده بود که در این جلسه ثابت شود اتهامی متوجه فاطمه مطیع نیست و دادگاه به برائت او حکم دهد.

وکیل مدافع قدیمی ترین زن زندانی گفته بود که اگر ثابت نشود اتهامی متوجه موکلش نیست، اولیای دم مقتول مکلف هستند که ۵۰ نفر از بستگان نسبی ذکور خود را در دادگاه حاضر کنند تا علیه فاطمه سوگند یاد کنند و در غیر این صورت فاطمه با اتیان ۵۰ سوگند مبنی بر بی گناهی خود تبرئه خواهد شد.

به گزارش ایسنا، فاطمه مطیع که به قدیمی ترین زن زندانی ایران معروف شده است از سال ۱۳۷۲ تاکنون به اتهام قتل «مجید. الف» در زندان بسر می برد و در این مدت بارها به اتهام وی رسیدگی شده است.

صدور حکم قصاص او از سوی شعبه ۱۰۵ دادگاه عمومی جزایی شهر ری آخرین حکم صادره در پرونده اوست که دیوان عالی کشور آن را نقض کرد و پس از آن پرونده را برای رسیدگی مجدد به شعبه هم عرض دادگاه صادر کننده رای بدوی ارسال کرد.