ملت ایران: سرپرست وزارت آموزش و پرورش در ارتباط با تعطیلی مدارس کشور در روزهای پنج شنبه گفت: لازم است با برنامه ریزی امور فوق برنامه در این روز، امسال به صورت اختیاری در هر محله ای یک تا دو مدرسه در روزهای پنج شنبه دایر و از مشارکت مردم در اداره آن استفاده شود.

به گزارش مهر، علی اصغر فانی در نشست مشترک اعضای شورای معاونان و مدیران کل آموزش و پرورش استانهای کشور در اردوگاه شهید باهنر تهران با اشاره به این مطلب که فرزندان، امانت مردم در آموزش و پرورش هستند و هیچ جریان سیاسی حق حاکمیت بر آموزش و پرورش را ندارد، گفت: فرزندان ایران اسلامی باید با هویت ایرانی اسلامی تربیت شوند و بر آن افتخار کنند، با تقویت تعصب اسلامی، ملی و ایرانی در فرزندان از مهاجرت به کشورها و فرار مغزها کاسته خواهد شد.

وی، کار کیفی در آموزش و پرورش را در عین حال که یک استراتژی است، سخت، دقیق و کارشناسانه توصیف کرد و افزود: این مقوله باید با شاخص های کیفی اندازه گیری و ثابت شود.

سرپرست وزارت آموزش و پرورش، نهاد تعلیم و تربیت کشور را جایگاهی بسیار حساس خواند و تصریح کرد: حساسیت این وزارتخانه متوجه بخش تربیتی و فرهنگی آن است و تربیت دینی و ایجاد ساختار مطلوب و پایدار در متربیان هدف و انگیزه اصلی اینجانب در پذیرش سرپرستی این وزارتخانه بوده است.

وی، تربیت را ایجاد رفتار مطلوب و پایدار در متربیان خواند و اظهار کرد: تغییر در حیطه رفتار گروهی که هدف غایی است، امری بسیار دشوار، اما در حوزه های دانش، بینش و رفتار فردی کار سهل تری می باشد.

فانی، آموزش و پرورش را یک نهاد ملی خواند و یادآور شد: این نهاد باید در خدمت انقلاب، اسلام و ایران اسلامی باشد.

سرپرست وزارت آموزش و پرورش در خصوص تعطیلی پنج شنبه ها گفت: در کشور ژاپن تصمیم گرفته شد، یک روز تعطیل و به امور فوق برنامه پرداخته و به موازات آن یک ششم محتوای کتابها کاسته شود، اما این اتفاق در آموزش وپرورش ما بدون کاهش محتوای کتب درسی و تعطیلی مدارس در روز پنج شنبه انجام شد که لازم است با برنامه ریزی امور فوق برنامه در این روز، امسال به صورت اختیاری در هر محله ای یک تا دو مدرسه در روزهای پنج شنبه دایر و از مشارکت مردم در اداره آن استفاده شود