ملت ایران: داریوش امانی در گفت وگو با ایسنا گفت: این نرم افزار تهیه و مراحل آزمایشی خود را سپری می کند که بعد از برطرف کردن اشکالات در اختیار عموم قرار می گیرد.

وی افزود: بعد از نهایی شدن، علاقه مندان به راحتی می توانند نقشه برخط ۳۱ استان کشور را روی تلفن همراه خود ملاحظه کنند و از وضعیت ترافیکی جاده ها مطلع شوند.

امانی با بیان اینکه این نرم افزار روی سایت www. iran۱۴۱. ir قرار داده می شود و علاقه مندان می توانند آن را برروی موبایل خود دانلود کنند گفت: با استفاده از این نرم افزار اطلاعات ترافیکی محورها به صورت آنلاین برروی موبایل قابل دسترس است.

مدیر مرکز مدیریت راهها در بخشی از سخنان خود با بیان اینکه در حال حاضر حدود ۵۰۰ دوربین نظارتی تصویری در جاده ها و مراکز مختلف نصب شده اظهار کرد: در جاهایی که این دوربین ها وجود ندارند، دستگاه های تردد شمار بر خط وجود دارد که براساس این دستگاه ها محورهای ترافیکی شناسایی می شوند.

وی گفت: مطابق برنامه تا پایان سال قرار است ۷۰ دستگاه دوربین نظارتی تصویری دیگر نیز نصب شوند.