به گزارش ملت ایران به نقل از فارس: مدیرکل ثبت احوال استان اصفهان با بیان اینکه متقاضیان درخواست تغییر سن در ثبت احوال افزایش یافته اند، گفت: زنان خواستار کاهش سن هستند.

تورج حاجی رحیمیان در مورد تغییر سن در ثبت احوال اظهار کرد: به موجب ماده واحده قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی و جلوگیری از تزلزل آنها که مصوب ۱۳۶۷ مجلس شورای اسلامی است، تغییر تاریخ تولد اشخاص ممنوع است.

وی افزود: صاحب شناسنامه تنها یکبار در طول عمر و در صورتی که اختلاف سن واقعی با سن مندرج در اسناد سجلی به تشخیص کمیسیون ذی ربط بیش از پنج سال باشد می تواند سن خود را اصلاح کند.

مدیرکل ثبت احوال استان اصفهان تصریح کرد: اشخاص می توانند در صورتی که سن واقعی آنان با تاریخ تولد مندرج در اسناد سجلی و شناسنامه بیش از پنج سال اختلاف داشته باشد درخواست اصلاح تاریخ تولد خود را داشته باشد.

وی با بیان اینکه پروسه تغییر سن بسیار سخت است، ادامه داد: در سال گذشته تنها به یک مورد از درخواست های تغییر سن جواب مثبت داده شد.

حاجی رحیمیان گفت: امسال نیز متقاضی زیادی برای تغییر سن در ثبت احوال داشتیم و در واقع می توان گفت با رشد ۵۰۰ درصدی در این زمینه نسبت به سال گذشته روبه رو بوده ایم، اما تا کنون به پنج مورد جواب مثبت داده شده است و بیشتر افراد در واقع در حین مراجعه برای ادامه روند تغییر سن قانع می شوند.

وی اضافه کرد: بیشتر تغییر سن های پذیرفته شده، از جا به جایی شناسنامه فرزند متوفی به جای دیگر فرزند خانواده است که البته همین مورد هم با تشکیل کمیسیون متشکل از قاضی دادگاه، دادستانی، رئیس ثبت احوال و فرماندار یا بخشدار و نیز رئیس شورای اسلامی و پزشک مربوطه طبق پرونده بررسی و در نهایت رای صادر می شود.

مدیرکل ثبت احوال استان اصفهان تاکید کرد: با توجه به اینکه تغییر سن و سال تبعات زیادی را علاوه هزینه در پی دارد، ثبت احوال این گونه اقدامات را کمتر انجام می دهد.

وی بیان داشت: مردان به دلیل برخی از مزایایی خواستار افزایش سن و زنان خواستار کاهش سن و سال هستند.