به گزارش ملت ایران به نقل از ایسنا: بر اساس آمارهای سازمان پزشکی قانونی در دهه ۸۰، بیش از ۲۴۱ هزار تن در تصادفات رانندگی جان خود را از دست داده اند.

سازمان پزشکی قانونی در بررسی آماری قربانیان حوادثرانندگی دهه ۸۰ اعلام کرد: در سال های ۱۳۸۰ تا ۸۹(دهه ۸۰) ۲۴۱ هزار و ۲۳۶ تن جان خود را در اثر حادثه رانندگی در ایران از دست داده اند که بیشترین کشته ها مربوط به سال ۸۴ با ۲۷ هزار و ۷۵۵ تن کشته و کمترین قربانی مربوط به سال ۸۰ با ۱۹ هزار و ۷۲۷ تن است.

همچنین بررسی آمار دهه ۸۰ نشان می دهد که تعداد کشته ها از سال ۸۰ تا ۸۴ روند افزایشی داشته، به گونه ای که از رقم ۱۹ هزار و ۷۲۷ کشته در سال به ۲۷ هزار و ۷۵۵ تن در سال ۸۴ رسیده و این در حالی است که در سال ۸۵ این رقم کشته ها با کمی کاهش(۱۸۸ -) به رقم ۲۷ هزار و ۵۶۷ تن رسید و در سال ۸۶ شاهد کاهش ۱۷ درصدی مرگ و میر ناشی از حوادثرانندگی بوده ایم. به گونه ای که میزان کشته ها در یکسال شمسی به ۲۲ هزار و ۹۱۸ تن رسید و از آن پس تا پایان سال ۸۹ تقریبا روال ثابتی را شاهد بوده ایم، به گونه ای که در حدود ۲۳ هزار تن در سال بود.

مرگ ۴۰ تن به ازای هر ۱۰۰ هزار تن

بیشترین کشته های مجموع این ۱۰ سال در استان های تهران با ۲۸ هزار و ۴۰۸ تن، خراسان با ۲۴ هزار و ۴۱۶ تن و فارس با ثبت مرگ ۱۸ هزار و شش تن رخ داد.

در این یک دهه کمترین کشته ها متعلق به استان های ایلام با ۱۷۵۸ تن، کهگیلویه و بویراحمد با ثبت مرگ ۱۷۷۲ تن و چهارمحال و بختیاری با ۲۵۱۶ تن تعلق گرفته است. به طور کلی که در دهه ۸۰ سالیانه به طور متوسط ۳۴.۶ تن به ازای هر ۱۰۰ هزار تن جمعیت کشور در حوادثرانندگی کشته شده اند و این در حالی است که در استان های سمنان، به ازای هر ۱۰۰ هزار تن، ۷۸ تن بیشترین و استان های تهران با ثبت در هر ۱۰۰ هزار تن، ۲۱.۹ تن کمترین کشته های حوادثرانندگی را به خود اختصاص داده اند.

بالاترین نرخ کشته ها در دهه ۸۰ در سال ۸۴ به ازای هر ۱۰۰ هزار تن، ۴۰ تن جان خود را از دست داده و کمترین نرخ کشته های رانندگی نیز در سال ۸۰ به ثبت رسیده است که در آن سال به ازای هر ۱۰۰ هزار تن تنها ۳۰.۲ تن جان خود را از دست داده اند.

شهریور، ماه قربانیان تصادفات دهه ۸۰

همچنین بررسی آماری قربانیان حوادثرانندگی دهه ۸۰ با توجه به فصل وقوع تصادفات و استان نشان می دهد در سال های ۸۰ تا ۸۹ بیشترین کشته های حوادثرانندگی مربوط به فصل تابستان بود، به گونه ای که در این فصل ۷۳ هزار و ۶۳۴ تن یا به عبارتی ۳۰.۵ درصد از کل کشته های این دهه در این فصل رخ داده است.

در فصل بهار ۵۹ هزار و ۲۷۹ تن(۲۴.۶ درصد) و در پاییز ۶۱ هزار و ۵۰۵ تن(۲۵.۵ درصد) به ثبت رسیده که تقریبا وضعیت مشابهی داشته اند. اما بر اساس آمارهای موجود در سازمان پزشکی قانونی تعداد مرگ های حوادثرانندگی در فصل زمستان با ثبت مرگ ۴۶ هزار و ۸۲۲ تن(۱۹.۴ درصد) کمتر از دیگر فصل های سال بود.

بالاترین نسبت کشته های فصل تابستان در مجموع سال های ۸۰ تا ۸۹ مربوط به استان های اردبیل(۳۹.۳ درصد)، چهارمحال و بختیاری ۳۵.۶ درصد و زنجان ۳۵.۳ درصد بود و کمترین نسبت کشته های فصل تابستان به استان های بوشهر، خوزستان و هرمزگان تعلق داشته و در فصل بهار نیز بیشترین کشته ها در استان های خوزستان، ایلام و بوشهر و در فصل پاییز بیشترین نسبت کشته ها در استان های آذربایجان غربی، همدان، ایلام و کردستان ثبت شد و در فصل زمستان بر اساس آمارهای پزشکی قانونی استان های بوشهر، هرمزگان و سیستان و بلوچستان بیشترین نسبت کشته ها را داشته اند.
بررسی های کارشناسان پزشکی قانونی نشان داد که بیشترین کشته های حوادثرانندگی در سال های ۸۰ تا ۸۹ در مجموع به ماه های شهریور۲۶هزار و ۱۵۵ نفر، مرداد ۲۴ هزار و ۶۱۵ تن، تیرماه ۲۲ هزار و ۸۶۴ تن بوده و کمترین موارد مربوط به ماه های بهمن و دی ماه به ثبت رسیده است.

مردان در صدر کشته های تصادفات دهه ۸۰
زنان در کجا بیشتر کشته می شوند
همچنین بررسی کل تصادفات در دهه ۸۰ توسط کارشناسان پزشکی قانونی نشان می دهد که در این دهه در مجموع ۸۰.۴ درصد برابر ۱۹۳هزار و۹۰۴ تن کشته های ناشی از حوادثرانندگی مرد و تنها ۱۹.۶ درصد، معادل ۴۷هزار و۳۳۲تن زن بوده اند که این نسبت در بررسی تفکیکی جداول سال های دهه ۸۰ تقریبا ثابت بوده و بالاترین درصد کشته ها در بین مردان متعلق به استان های بوشهر ۸۶.۴ درصد، سیستان و بلوچستان ۸۴ درصد و هرمزگان ۸۳.۷ درصد بود و در این میان زنان در استان های سمنان ۲۹ درصد، خراسان ۲۳.۴ درصد و مرکزی ۲۲.۶ درصد بیشتر کشته شده اند.