علی خزایی با پیشنهاد دفتر رئیس جمهور به عنوان سرپرست خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران(ایرنا) منصوب شد.

به گزارش ایسنا، یک منبع آگاه در دولت در گفت وگو با " ندای انقلاب " با اعلام این خبر تصریح کرد: قرار است تا ۲ روز آینده مراسم تودیع و معارفه سرپرست ایرنا از سوی صادق مشاور روحانی در محل این خبرگزاری برگزار شود.

خزایی در اولین تغییراتش در ایرنا، امیریان خبرنگار دوران ریاست جمهوری هاشمی را به عنوان دبیر سیاسی این خبرگزاری منصوب کرد.

خزایی در زمان ریاست جمهوری هاشمی، مدیرکل اخبار داخلی و در دوران احمدی نژاد که بهداد مدیرعامل ایرنا بود، مسئول دفتر خبرگزاری در روسیه و در زمان علی اکبر جوانفکر به عنوان سردبیر اقتصادی این خبرگزاری مشغول به کار شد.

گفته می شود خزایی در ستاد انتخاباتی روحانی فعال و از نزدیکان صادق بوده و از زمان روی کار آمدن دولت تدبیر و امید برای مدیرعاملی ایرنا در تکاپو بوده است.