نتایج مذاکرات بغداد بر اقتصاد ایران بهانه‌ای به دست «هفته‌نامه آسمان» داده است تا در گفت‌وگو با فعالان اقتصادی این موضوع را مورد بررسی قرار دهد.

تولیدکنندگان، بازرگانان و کارشناسان اقتصادی، دیدگاه‌های متفاوتی نسبت به نتایج مذاکرات بغداد بر اقتصاد ایران دارند.

برخی خوشبینانه و برخی نیز که نارسایی‌های اقتصادی کشور را کمتر، متاثر از تنگناهای بین‌المللی می‌دانند بر مشکلات ساختاری اقتصاد ایران انگشت می‌گذارند. این گروه براین عقیده‌اند که آثار روانی مثبت، پایداری چندانی در بازارها ندارند و این بهبودی مقطعی، اندکی بعد مغلوب سیاست‌های غیرمنطقی می‌شود.

گروهی دیگر اما برای دوری از هرگونه قضاوت، اقتصاد ایران را پس از دور بعدی مذاکرات در سوم خرداد ماه، غیرقابل پیش‌بینی توصیف می‌کنند.

مجموعه نظرات این کارشناسان و فعالان اقتصادی در قالب جدول زیر قابل مشاهده است.