ثبت نام دانشجویان برای دریافت ارز در وزارت علوم نشان داد که نخستین کشور متقاضی تحصیل ایرانیان کشور مالزی است.

به گزارش خبرآنلاین حسن مسلمی نائینی معاون بورس و امور دانشجویان خارج وزارت علوم می گوید: علاوه بر مالزی، تعداد دانشجویان کشور هند به ویژه در مقطع دکترا هم افزایش یافته است.

آقای دکتر بررسی شما در سایت نشان می دهد که ایرانیان بیشتر متقاضی تحصیل در کدام کشور هستند؟

کشور مالزی است که در مقطع دکترا ۲ هزار و ۶۰۱ دانشجوو در مقطع کارشناسی ارشد ۳ هزار و ۱۳۷ دانشجوی ایرانی دارد.

اولین مقصد ایرانی ها برای تحصیل

بنابراین متقاضیان کشور مالزی بیش از آمریکا هستند؟

اگر مقایسه کنیم این آمار در آمریکا برای دوره دکترا ۲ هزار و ۱۹۳ دانشجو و برای کارشناسی ارشد یک هزار و ۱۴۴ دانشجو اعلام شده است.

به تازگی اعلام شده تعداد دانشجویان ایرانی در مقطع دکتری در کشور تاجیکستان افزایش یافته است. آیا مدرک این کشور معتبر است؟

مدرک این کشور معتبر است اما وزارت علوم مدرک دو دانشگاه Tajikistan Academy of Sciences و Tajikistan Academy of Pedagogical Science را در مقطع دکترا قبول دارد.

کسانی که در کشور تاجیکستان و به طور کلی کشورهای مشترک المنافع تحصیل می کنند باید متوجه باشند که در میان کشورهای آسیای میانه دانشگا‌ه‌هایی وجود دارند که مدارک آنها معتبر است و لیست این دانشگاه‌ها در سایت اداره‌کل دانش‌آموختگان وزارت علوم قرار دارد، بنابراین مدارک این دانشگاه‌ها مشکلی نخواهد داشت، ‌اما دانشگاه‌هایی که اعتبار مدارک آنها از سوی اداره‌کل دانش‌آموختگان وزارت علوم تأیید نشده است، غیرمعتبر خواهند بود و هر فرد و هر مقامی که از این دانشگاه‌ها مدرکی دریافت کند، اداره کل دانش‌آموختگان در قبال مدارک وی مطابق قانون عمل خواهد کرد.

آیا دلیل این افزایش ارزان بودن این کشور است؟

ممکن است اما دانشگاههای این کشور به‌ چهار دسته‌ شامل‌ دانشگاه‌های‌ دولتی، مراکز کارآموزی‌ تخصصی، کالج‌های‌ دولتی‌ و مؤ‌سسات‌ آموزش‌ عالی‌ خصوصی‌ تقسیم‌ می‌شوند که ما تمام مدارک این دانشگاهها را قبول نداریم و حتما دانشجویان قبل از تحصیل باید با وزارت علوم مکاتبه داشته باشند. اما به طور کلی حدود ۷۰۰ هزار نفر دانشجوی دکترا در سایت وزارت علوم برای دریافت ارز دانشجویی ثبت نام کرده اند که این نشان دهنده رشد ۲۰ برابری است.

منبع: تابناک