فهیمه حسن میری:هم مسئولان هشدار می دهند و هم خانواده ها نگرانند، از این که عدد و رقم هایی که اعلام می شود و آنچه در اطرافشان می بینند و می شنوند، حکایت از افزایش سن ازدواج جوان ها دارد.
سازمان های مختلف دولتی و غیردولتی هم برای حل این مساله یا به گفته بعضی از کارشناسان بحران، به فکر افتاده اند و راهکارهایی را در نظر گرفته اند؛ از راهکارهای اقتصادی گرفته تا تلاش برای فرهنگ سازی و تشویق به ازدواج های ساده و آسان.
اما گویا این راهکارها فایده چندانی نداشته و اینطور که آمارهای سازمان ثبت احوال نشان می دهد، سن ازدواج مخصوصا در سال های اخیر روند صعودی داشته و بیشتر شده است؛ به عنوان مثال، ازدواج دختران زیر ۲۰ سال که در سال ۸۳،۴۴ درصد بوده، در سال ۹۱،۳۶ درصد شده است و در عوض ازدواج دختران ۳۰ تا ۳۵ ساله از ۳ درصد در سال ۸۳ به ۶ درصد در سال ۹۱ رسیده است.
این افزایش سن ازدواج درباره پسران هم صادق است به عنوان مثال ازدواج پسران ۲۰ تا ۲۵ ساله در سال ۸۳،۴۶ درصد بوده و در سال ۹۱ به ۳۷ درصد رسیده و درصد ازدواج پسران ۳۰ تا ۳۵ ساله از ۸ درصد در سال ۸۳ به ۱۲ درصد در سال ۹۱ رسیده است.