بر اساس اعلام بانک مرکزی تا پایان سال ۱۳۸۹ از مجموع ۶۰ هزار میلیارد تومان اعتبار تخصیص یافته به طرح مسکن مهر تنها هفت هزار میلیارد تومان معادل ۱۱ درصد آن توسط بانک مسکن جذب شده است.

به گزارش ایسنا، تا پایان سال ۱۳۸۹ از خط اعتباری تخصیص‌یافته به طرح مسکن مهر توسط بانک مرکزی، بانک مسکن اقدام به جذب حدود ۷۰۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای اجرای این طرح کرده که نسبت به رقم پایان سال ۱۳۸۸ بیش از ۲۵۵ درصد رشد داشته است.

بر اساس اعلام بانک مرکزی میزان اعتبارات مستقیم بانک مرکزی به طرح مسکن مهر در سال‌های ۱۳۸۷،۱۳۸۸ و ۱۳۸۹ به ترتیب ۲۴ هزار، ۱۶ هزار و ۱۹ هزار میلیارد تومان بوده که مجموع آن حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان می‌شود.

همچنین در سال ۱۳۸۹ به موجب تصویب نامه هیات وزیران مجوز انتشار ۷۰۰۰ میلیارد تومان اوراق مشارکت طرح مسکن مهر توسط بانک مسکن صادر شد که تا پایان اسفند ماه سال ۱۳۸۹ پنج هزار میلیارد تومان آن به فروش رسید.

بر این اساس، طبق آمار عملکرد طرح مسکن مهر از ابتدای اجرای این طرح تا پایان اسفندماه ۱۳۸۹ برای یک میلیون و ۴۱۱ هزار واحد مسکونی در کل کشور قرارداد ساخت منعقد شده که از این تعداد یک میلیون و ۱۷۷ هزار واحد مسکونی در مرحله پی‌سازی و بعد از آن قرار گرفته‌اند. از کل واحدهای دارای قرارداد ساخت ۶۶۸ هزار واحد در مراحل اسکلت و ثبت و بعد از آن قرار دارند.

همچنین طبق این گزارش، نسبت واحدهای در مراحل نهایی ساخت به کل واحدهای دارای قرارداد ساخت ۴۷ درصد بوده است. این میزان نشان می‌دهد که تقریبا نیمی از واحدهای مسکن مهر در مراحل نهایی ساخت هستند.

از این نظر سه استان آذربایجان غربی، کهگیلویه و بویراحمد و زنجان بیشترین پیشرفت عملیاتی را داشته‌اند.